پاکستان- ارتش

موشک جدید پاکستان آزمایش شد

 

تبلیغ بازرگانی

ارتش پاکستان امروز نوع جدیدی از موشک ساخت این کشوررا باموفقیت آزمایش کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این موشک قاره پیما با برد  یک هزارو سیصد کیلومتر قادربه حمل کلاهک اتمی است.
"یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان ضمن سخنانی در رابطه با موفقیت آزمایش موشکی پاکستان گفت: کسی تردیدی نباید داشته باشد که ارتش قدرتمند و حرفه ای و دارای انگیزه ی پاکستان قادراست ازامنیت کشوردرمقابل هرنوع تهاجمی دفاع نماید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید