ایران/ انگستان

موضع ایران درمورد برخورد پلیس لندن با جوانان انگلیسی

لندن – هشتم اوت ٢٠١١
لندن – هشتم اوت ٢٠١١ REUTERS

 رویدادهای خشونت باردرچند شهر انگستان که خسارات عمده ای به برخی از اماکن تجاری و خصوصی وارد آورد، خوشبختانه تا این ساعت کمترین تلفات و خسارات جانی به دنبال نداشته است 

تبلیغ بازرگانی

 درگیری جوانان حومه های لند ن با نیروهای پلیس، چهارروز پیش زمانی آغازشد که یک جوان سیاهپوست درجریان یک تیراندازی جان خود را ازدست داد.

جوانان شورشی در پایتخت انگلستان براین باورند که این جوان به ضرب گلوله نیروهای پلیس کشته شده است.
دراین میان مقامات ایرانی نیزمانند دیگر مسئولین امنیتی و کشوری دراروپا به این رویداد های واکنش نشان دادند.
"رامین مهمانپرست" سخنگوی وزارت امور خارجه ایرانی طی سخنانی دردیدار با خبرنگاران خواستار"خویشتن داری پلیس انگستان دربرخورد با جوانان" گردید.
سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی درادامه ازنهادهای مستقل حقوق بشری خواست، به گفته وی: " در راستای رعایت آزادی های فردی و صیانت از حقوق شهروندی با انجام تحقیقات لازم، نسبت به روشن کردن چگونگی کشته شدن این جوان سیاه پوست اقدام نمایند".
در باره رویداد های لندن و موضع گیری ایران دراین مورد و بویژه برخورد "خویشتن دارانه ی" جوانان ایران بارویدادهای داخلی ایران درگفت وگویی با دکتر"حسین باقرزاده" حقوقدان وفعال حقوق بشردرلندن ازوی درمورد سخنان سخنگوی ایرانی پرسیدم:

حسین باقرزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در لندن

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید