حامد کرزی و امریکا

موضع گیری های شدید حامد کرزی در برابر امریکا

REUTERS/Omar Sobhani

حامد کرزی کشورهای غربی را متهم کرده است که برای ادامۀ حضور خود در افغانستان، در مورد آیندۀ افغانستان بعد از سال 2014، اخبار نگران کنندۀ را پخش میکنند.

تبلیغ بازرگانی

حامد کرزی در همایشی با عنوان "جرگه ملی صلح جوانان" روز پنجشنبه گذشته، اعلام کرد که تحلیل‌هایی مبنی بر بدتر شدن وضعیت افغانستان پس از سال ۲۰۱۴، بخشی از جنگ روانی غرب علیه این کشور است. موضع گیری های ضد امریکایی حامد کرزی، که خودش به کمک امریکاییان به قدرت رسید، باعث تعجب میشود.

صحت و سقم این حملات را با آقای فهیم خیری، کارشناس امور سیاسی، در میان گذاشتیم. آقای خیری، تشریح میکند که مطبوعات امریکا، که الزاماً نظر حکومت را پخش نمیکند، در این اواخر روی موجودیت فساد در افغانستان بسیار تاکید کرده است. قضیۀ کابل بانک و مشاجرات میان برادران حامد کرزی و همچنان بسیاری از مسایل دیگر، که به مردم افغانستان پوشیده نیست، از راه مطبوعات غرب و بخصوص امریکایی، پخش میشود. دلیل موضع گیری های کرزی بر ضد ایالات متحده، به گفتۀ آقای خیری، فریب دادن کسانیست که در داخل افغانستان، با حضور امریکا مخالفت دارند.

در حالیکه از سالهای آغاز جنگ تا حالا، حکومت ایالات متحده، ازدست  محافظه کاران خارج شد و به دموکرات ها تعلق گرفت و همچنان مسایل زیادی در نابسامانی های افغانستان، مطرح شد و به گوش عام مردم، چه در افغانستان و چه در کشورهای غربی رسید، سوالیکه مهم به نظر میاید، اینست که آیا حامد کرزی هنوز هم پشتیبانی ایالات متحده را دارد، یا خیر؟ در این مورد آقای خیری میگوید که صحبت های شدید آقای کرزی، در نهایت میتواند به نفع ایالات متحده تمام شود، چون ایالات متحده برای حضور در منطقه، ضرورت به دشمن دارد. در حالیکه آقای کرزی برای کوچکترین حرکت حتی در داخل شهر کابل، به هلی کوپتر های نظامی امریکایی نیاز دارد، این سخنانش، نمیتواند بیش از حد، باعث نارضایتی امریکا شود. در نهایت آقای خیری شاه شجاع را مثال میزند، که او هم در طول روز با انگلیس ها بود و از طرف شب، در میان مردم میرفت و آنان را به جنگ بر ضد انگلیس تشویق میکرد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید