حقوق بشر

موفقیت "کمپین آزادی بهاره هدایت" در جلب حمایت برای زندانیان سیاسی

فعالان حقوق بشر می گویند که کمپین آزادی بهاره هدایت، آغازی برای راه اندازی کمپین های مشابه برای زندانیانی است که نام آنها ناشناخته می باشد.

تبلیغ بازرگانی

کمپین آزادی بهاره هدایت، زندانی سیاسی شناخته شده ای که در زمینه دانشجویی و حقوق زنان فعالیت داشت، حمایت مدافعان حقوق بشر را به خود جلب کرده است.

این کمپین توسط گروهی از فعالان حوزه حقوق بشر و حقوق زنان، در آستانه تولد او براه افتاد.
بهاره هدایت، دیروز سی سالگی خود را درزندان گذراند.

بهاره هدایت از تاریخ دهم دی ماه سال 1388 بازداشت شده و هم اکنون در زندان اوین است. وی بدنیال فعالیت های اجتماعی مسالمت آمیز خود، به 9سال و نیم زندان محکوم شده و از لحظه بازداشت تاکنون از داشتن مرخصی محروم بوده و همراه با مهدیه گلرو فعال دانشجویی به شدت تحت فشار است.

خانم پروانه وحید منش، از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر، می گوید که کمپین آزادی بهاره هدایت، آغازی برای راه اندازی کمپین های مشابه برای زندانیانی است که نام آنها ناشناخته است.

گفتگو با خانم پروانه وحید منش، از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر

وی توضیح می دهد که فعالیت های پیش بینی شده برای حمایت از زندانیان سیاسی در ایران، در بهار با "بهاره هدایت" شروع شده و با فعالیت برای آزادی زندانیانی که نام آنها شناخته شده نیست ادامه می یابد تا حداقل نام آنها را زنده نگه دارد.

این کمپین با جال نظر تمام گروههای ایرانی و نهاد های بین المللی که در زمینه حقوق بشر فعالیت می کنند در این راه اقدام می کند.

خانم وحید منش، استقبال از کمپین بهاره هدایت را در مدت کوتاهی که براه افتاده است بسیار زیاد عنوان می کند و خبر می دهد که بهاره هدایت در ملاقاتی که دیروز با همسرش داشته است از جریان ایجاد این کمپین مطلع شده و از همه حمایت کنندگان آن اظهار تشکر کرده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید