ایران/اقتصادی-گفتگو

مکانیزم خروج صدها میلیارد دلار سرمایه از ایران طی هشت سال گذشته

DR

در روزهای اخیرموضوع خروج صدها میلیارد دلار سرمایه ایرانیان از کشور طی دو دوره چهار ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد جنجال بر انگیز شده است. نقطه آغاز این جنجال تازه ، سخنان محمدرضا خباز عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قانون و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی است که درگفتگو با روزنامه جهان صنعت اعلام کرده است که:"براساس برآوردهای صورت گرفته طی 8 سال گذشته حدود 600 ميليارد دلار سرمايه ايرانيان از کشور خارج شده است." 

تبلیغ بازرگانی

محمدرضا خباز گفته: "اگر تلاش شود 10 درصد از اين سرمايه‌گذاران ثروت خود را به داخل کشور و زادگاه خود برگردانند، همين ميزان سرمايه‌گذاری برابر با يک بودجه نفتی در کشور می ‌شود."

محمد رضا خباز همچنین در این گفتگو به نظام بودجه بندی در هشت سال گذشته اشاره کرده و گفته 30 تا 40 درصد از کل بودجه سال های گذشته با درج ردیف هایی کاملاًغیر شفاف بوده است. وی برای بودجه سال 1393 خواستار شفاف‌سازی کل اعتبارها و ردیف هایی شده که طی 8 سال گذشته، از دسترس و اعمال‌نظر خاص افراد به دور نبوده است. در این راستا، او تأکید کرده است که بودجه باید به نحو کاملاً شفافی تهیه و تنظیم گردد و قانونگذار بايد به همه موارد آن مسلط باشد و دستگاه‌های نظارتی بتوانند بر نظام بودجه‌ريزی نظارت کامل داشته باشند.

محمد رضا خباز در بخش ديگری از اظهاراتش مهمترين ويژگی یک بودجه عملیاتی و شفاف رادر شرایط کنونی مهار تورم و اشتغال زايی دانسته است. وی گفته که منابع درآمدی کشور نیاید تنها به نفت، ميعانات گازی و درآمدها مالياتی کنونی محدود گردد، بلکه باید ازبخش خصوصی کشور با توانمندی بالقوه بالای که دارد برای حضور در صحنه اقتصادی به شکل واقعی دعوت به عمل آید. کاری که طی سال های اخیر از سوی دولت انجام نگرفته است.

در این راستا، وی گفته که درآمدهای نفتی و مالياتی محدود است، اما منابعی که میتوانندبا استفاده از توان بخش خصوصی داخلی، استفاده از سرمايه‌گذاران داخلی- که سرمايه‌های خود را در خارج از کشور به کار گرفته‌اند، وهمچنين استفاده از سرمايه‌گذاران خارجی حاصل گردند، منابعی تمام‌ نشدنی هستند‎.

در باره این موضوع با احمد علوی استاد اقتصاد در کشور سوئد به گفتگو نشسته ایم. آنچه مسلم است، طی 8 سال گذشته صدها میلیارد دلار سرمایه ایرانی به دلیل ناکارآمدی مدیریت کلان اقتصادی از کشور خارج گردیده است. تمامی شاخص های اقتصادی در سال های گذشته تبیین کننده این نظر هستند. واردات انبوه و گسترده کالا، کاهش تولید داخلی و تعطیل شدن بسیاری از بنگاه های تولیدی کشور، چندین برابر شدن حجم نقدینگی، تورم لجام گسیخته، بیکاری گسترده و...اقتصاد ملی را در یک بحران رکود تورمی فرو برده است...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید