افغانستان/ایالات متحده

مک کریستال و شخصیت های دیگر امریکایی در افغانستان

جنرال مک کریستال
جنرال مک کریستال Reuters

برائت جنرال مک کریستال، فرمانده سابق آیساف در افغانستان، که به دلیل انتقاد از حکومت ایالات متحده، مورد محاکمۀ قانونی قرار گرفته بود، فرصتیست تا به شخصیت و خصوصیات مسئولین امریکایی در افغانستان بپردازیم..

تبلیغ بازرگانی

جنرال مک کریستال گفته بود که مسئولین حکومتی امریکا در افغانستان، دید روشنی از اوضاع ندارند و این اظهار نظر وی باعث شده بود که حکومت او را به محاکمه بکشاند. از ستانلی مک کریستال تا جنرال پیتراووس، و روبرت گیتس، وزیر دفاع جورج بوش، که با آمدن اوباما پست وزارت خود را حفظ کرد، گاهی در بیان شخصیت های امریکایی، نظرات متفاوت هم دیده شده است.

در گفتگویی با آقای نصیر مهرین، نویسنده و مورخ کشور، در مورد این شخصیت ها سوال کردیم و اینکه کدام یکی از این اشخاص بیشتر از دیگران دوست افغانستان بوده است. آقای مهرین که میگوید نمیتوان این یکی را بر آن یکی مقدم تر دانست و یکی را بیشتر از دیگری دوست افغانستان تلقی کرد، تحلیلی هم از ادارۀ امور توسط امریکاییان در افغانستان ارائه میکند.

گفتگو با نصیر مهرین، نویسنده و مورخ

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید