روزنامه های امروز فرانسه

میانمار، فولکس واگن و مهاجرت و مشکلات ناشی از آن

REUTERS/Wolfgang Rattay

انتخابات بیرمانی یا «میانمار»، مشکلات در جنگل کاله و بازداشت مهاجران، و قضایای فولکس واگن، (قانون جدید منسوب به «ماکرون» در فرانسه، که بازار تکنولوژی های جدید ارتباطات را شکل میدهد) مسایلی هستند که در روزنامه های امروز آمده است.

تبلیغ بازرگانی

دیروز در «بیرمانی» یا «میانمار» انتخابات بود و همه انتظار دارند که آنگ سان سوچی، برندۀ این انتخابات باشد. ولی در این انتخابات، آنچه مهم است، این نیست که چه کسی برنده شده است، چون همه میدانستند که هواداران آنگ سان سوچی، بسیار بیشتر از طرفداران ارتش و نظامیان هستند، بلکه مهم این است که آیا ارتش نتیجۀ این انتخابات را میپذیرد؟

آنگ سان سوچی، رهبر صلح جو، در یک کشور دیکتاتوری که اختیارات آن به دست ارتش و نظامیان است، در سال 1991، برندۀ جایزۀ صلح نوبل شد و از آن زمان تا حالا، در سطح جهان، از دموکراسی خواهی مسالمت آمیز، در برابر رژیم های دیکتاتوری نمایندگی میکند. لیبراسیون زیر عنوان «آنگ سان سوچی»، در حرکت به سوی قدرت، نوشته است که، این خانم، برندۀ انتخابات یکشنبه پیش بینی شده است. 80 در صد رای دهندگان در این انتخابات شرکت کردند، ولی هنوز نتایج آن اعلام نشده است.

فیگارو نوشته است که رای دهی تاریخی یکشنبه، باید آخرین جزء انتقال قدرت باشد که رهبران نظامی گذشته، آن را در سال 2011 آغاز کردند. لاکروا روزنامۀ مسیحی هم سرمقالۀ خود را به این انتخابات اختصاص داده و از روز جشن در بیرمانی صحبت کرده است.

لوموند روزنامۀ عصر پاریس از به دست آوردن 70 در صد کرسی های پارلمان این کشور، توسط حزب برندۀ جایزۀ صلح نوبل گفته است و اینکه، تعداد بسیار زیادی از رای دهندگان، در اولین انتخابات آزاد، بعد از یک چهارم قرن، شرکت کردند.

در لاکروا میخوانیم که انتخابات زمانی جشن و پیروزی ما است که از دیکتاتوری بیرون میاییم. بیرمانی برای مدت 25 سال توسط یک رژیم دیکتاتوری نظامی اداره شد. زیر فشار تحریم بین المللی، این رژیم، کشور را به سوی بن بست برد. یک سوم مردم زیر خط فقر زندگی میکنند، فساد در حد اعلا وجود دارد، ثروت های زیرزمینی مملکت دزدیده میشوند و تولید تریاک در این کشور بسیار فراوان است. در این حالت حتی چین هم روی نظامیان میانمار فشار میاورد تا تحول پیدا کنند و شاید وقت آن رسیده باشد که مخالف تاریخی این رژیم، آنگ سان سوچی، چهار سال بعد از به دست آوردن جایزۀ صلح نوبل، نقش مهمی در سیاست کشور خود بازی کند.

* * *

بحث مهاجرت و مهاجران، از زوایای مختلف مطرح است. در فیگارو صحبت از این است که کسانیکه در مراکز بازداشت و اخراج می شوند، در اکثر موارد، دوباره به همین محل بر میگردند. شرح این جمله این است که در کاله، در شمال فرانسه، در جاییکه مهاجرانیکه میخواهند به انگلستان بروند تجمع کرده اند، بزرگترین شهر زاغه نشینان جهان ایجاد شده است. پلیس در این اواخر، تعدادی از این مهاجران را از محل دور میکند و در مراکز بازداشتی، در شهرهای دیگر فرانسه می فرستند. ولی این مسئله باعث مشاجره شده است چون انجمن های فرانسوی که در محل به این مهاجران کمک میکنند، اعتراض کرده و گفته اند که این دستگیری‌ها و بازداشت‌ها تنها برای کاهش تعداد مهاجران در کاله است، و این کار نه قانونی است و نه نفعی دارد. به گفتۀ آنان،  95 درصد این مهاجران، زمانیکه از بازداشتگاه ها  رها میشوند، دوباره به امید رسیدن به انگلستان، به کاله میایند.

* * *

لوموند روزنامۀ عصر پاریس، به مسئلۀ فولکس واگن اشاره نموده است و بر اساس بررسی های روزنامۀ آلمانی «بیلد»، از فرهنگ ترس گفته است. در این نوشته آمده است که تعدادی از تکنیسین های فولکس واگن اعتراف کرده اند که امکان اندازه گیری تولید گازکربنیک را به عمد در بعضی از مدل های اتومبیل های این شرکت، دستکاری کرده اند. ولی از این مهمتر، این است که در میان گروه فولکس واگن، به دلیل اهداف اقتصادی بلند پروازانه و ناممکن، مسئولین ترجیح میدادند تقلب کنند تا اینکه در برابر قهر روسای خود قرار بگیرند. یکی از دست اندرکاران به بیلد گفته است که این شرکت همانند یک پادشاهی مطلق اداره میشود. چیزیکه مجوز نداشت، حق موجودیت هم نداشت. در سالهای دهۀ 90 قرن گذشته، فردیناند پیش، در این شرکت، یک نوع فرهنگ ترس را بنیان گذاری کرد و جانشینان او این فرهنگ را در داخل فولکس واگن، نهادینه کردند. ولی رئیس کل جدید این شرکت بزرگ، ماتیاس مولر، از همه خواسته است که هیچ چیزی را از او پنهان نکنند. با این کار او خطر رسوایی های آینده را هم قبول کرده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید