دسترسی به محتوای اصلی
جهان

میانمار: درخواست ملاله یوسف‌زی از آنگ‌سان سوچی و جامعه جهانی در برابر خشونت‌ها علیه مسلمانان

1 دقیقه

تبلیغ بازرگانی

ملاله یوسف‌زی، برنده جایزه صلح نوبل، از جامعه جهانی خواسته است تا از اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار حمایت کنند.

ملاله یوسف‌زی همچنین از آنگ‌سان سوچی، برنده جایزه صلح نوبل هم خواسته است تا در برابر خشونت‌ها علیه مسلمانان اقدام نماید.

بدنبال بالاگرفتن خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان روهینگیا، آنگ‌سان سوچی، برنده جایزه صلح نوبل، بدلیل سکوت در برابر خشونت‌ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.