میلیون‌ها افغان با خطرگرسنگی بی‌سابقه روبرو هستند

افغانستان با خطر گرسنگی بیسابقه روبرو است
افغانستان با خطر گرسنگی بیسابقه روبرو است آسیا

توبی لانزر، هماهنگ کنندۀ کمک های بشردوستانۀ سازمان ملل در افغانستان، خبر داد که به دلیل خشکسالی دست کم سه میلیون افغان از نظر غذایی در وضعیت مطلقاً اضطراری و خطر گرسنگی به سر می برند. توبی لانزر با اظهار این مطلب به خبرگزاری فرانسه افزوده است : "داده های افغانستان بسیار سیاه هستند و دست کم هشت میلیون افغان در ردۀ سه و سه میلیون افغان دیگر در ردۀ چهار ناامنی غذایی هستند." گفتنی است که ردۀ پنج بالاترین ردۀ ناامنی غذایی به شمار می رود.

تبلیغ بازرگانی

توبی لانزر تصریح کرده است که در ردۀ چهارم افراد با دست کم یک وعده غذا در روز که شامل نان و چای می‌شود به حیات خود ادامه می دهند، هر چند چنین "حیاتی" قابل دوام نیست.

هماهنگ‌کنندۀ امور بشردوستانۀ سازمان ملل در افغانستان سپس افزوده است که "باید در اسرع وقت به کمک این افراد شتافت. این سطح از ناامنی غذایی به منزلۀ بحران است، در غیر این صورت این افراد وارد بالاترین مرحلۀ گرسنگی، یعنی ردۀ پنجم خواهند شد."

به گفتۀ دفتر هماهنگ کنندۀ امور بشردوستانۀ سازمان ملل در افغانستان "این ارقام که در بین بالاترین درجات گرسنگی در جهان است بسیار بدتر از ارقام پیش بینی شده است و نیازمند پاسخی فوری و اضطراری است." برای نمونه، در سودان جنوبی شمار کسانی که در ردۀ چهار گرسنگی هستند به یک میلیون و پانصد هزار نفر می‌رسد و حدود چهار میلیون نفر دیگر در ردۀ سوم گرسنگی هستند."

بر اساس پیش بینی های سازمان ملل کمک های بشردوستانه تنها شامل ششصد هزار نفر در افغانستان خواهد شد. دفتر هماهنگ کنندۀ کمک های بشردوستانۀ سازمان ملل در افغانستان گفته است که به دلیل فرا رسیدن فصل سرما آخرین مهلت برای امدادرسانی به دو میلیون و پانصد هزار گرسنۀ افغانستان اواسط ماه دسامبر آینده خواهد بود.

به گفتۀ توبی لانزر، این وضعیت می تواند ثبات افغانستان را به خطر بیاندازد. از مجموع ٣٤ ولایت افغانستان ١٨ ولایت که عمدتاً در مناطق شمال و غرب افغانستان واقع هستند در خطر شدید گرسنگی به سر می برند. در اواسط سپتامبر گذشته دویست و پنجاه هزار نفر از مردم افغانستان در اثر خشکسالی، مناطق غرب این کشور را ترک کردند و غالباً در اردوگاه های پراکنده مستقر شدند. در بیست سال گذشته گرسنگی دست کم سه بار از مردم افغانستان قربانی گرفته است. از نظر بسیاری گرسنگی امسال در این کشور بی سابقه است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید