ایران

ناتوانی دولت در مبارزه با آلودگی هوای تهران

محمد جواد محمدی زاده معاون رئیس جمهورو رئیس سازمان محیط زیست امروز درسخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه اظهار داشت که برغم تمام اقدامات صورت گرفته از سوی دولت همچنان با مشکل آلایندگی و آلودگی هوای تهران روبرو هستیم.

تبلیغ بازرگانی

محمد جواد محمدی زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست امروز در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه اظهار داشت که برغم تمام اقدامات صورت گرفته از سوی دولت همچنان با مشکل آلایندگی و آلودگی هوای تهران روبرو هستیم.
وی گفت که موفقیت در این راه، جز با همکاری و مساعدت مردم حاصل نمی شود. وی همچنین گفت که سالانه 500 هزار خود رو به شهر تهران افزوده میشود و تا نحوه استفاده از خود رو بین مردم فرهنگ سازی نشود، هیچ نتیجه مثبتی بدست نخواهد آمد.
رئیس سازمان محیط زیست طی این سخنان به عواملی پرداخت که آلودگی هوای تهران را باعث شده اند.
به گفته وی، این عوامل عبارتند از:
- تراکم بسیار زیاد خود رو در تهران،
- وجود و تردد خود روهای قدیمی که بسیار آلاینده هستند،
- کاهش قابل توجه جنگل ها در کشور؛
- افزایش و تراکم جمعیت در تهران،

درباره سخنان رئیس سازمان محیط زیست گفتگوئی انجام داده ایم با فرخ مستوفی کارشناس محیط زیست مقیم تهران.

گفتگو با فرخ مستوفی

فرخ مستوفی معتقد است که دولت و مقامات سازمان محیط زیست به این نتیجه رسیده اند که مشکل اساسی کجاست. سخنان پیش از خطبه های محمد جواد محمدی زاده در نماز جمعه امروز در واقع تأیید این موضوع است که عملاً دولت توانائی مبارزه با آلودگی شهر تهران را ندارد. مشکل اصلی ناشی از تولید خودرو و تردد آن در شهر تهران است و این یک تناقض بزرگ است. در واقع دولت نمی تواند در حالیکه به دلایل اقتصادی، دست به تولید بسیار بالای خودرو زده است، در همان حال به لحاظ آلودگی، جلوی تردد آنها رابگیرد. این اولین باری است که یک مقام دولتی این حقیقت تلخ را بیان میکند. وی میگوید که ساختار شهر تهران وابسته به صنایع اتومبیل بوده و قسمت عمده ای از آلودگی شهر تهران از طریق این وابستگی توجیه میشود...

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید