ایران

ناتوانی مجلس در جلوگیری از ازدواج دختران زیر ١٠ سال به دلایل فقهی

DR

چندی پیش ازدواج پنج دختر زیر ١٠ سال در استان هرمزگان باعث شد تا موضوع مشکلات قانونی ازدواج دختران زیر ١٠ سال دوباره بر سر زبان ها بیفتد. اکنون در تازه ترین واکنش، عضو کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید شرع اجازه نمی دهد ازدواج کودکان زیر ١٠ سال را غیرقانونی اعلام کنند.

تبلیغ بازرگانی

نوشته: رضا ولی‌زاده

نیره اخوان بی‌طرف، نماینده و عضو کمیسیون قضایی مجلس دربارۀ ازدواج کودکان هرمزگانی به خبرگزاری پانا گفته است: «متاسفانه در کشور قانونی برای منع ازدواج کودکان وجود ندارد و نمی توان برای این موضوع چاره ای اندیشید زیرا منع ازدواج کودکان زیر١٠سال با شرع تضاد دارد و ممکن است کودکی با سن زیر١٠ سال به بلوغ کامل جنسی و فکری رسیده باشد.»
این نمایندۀ مجلس، تأکید کرده که اگر کودکی در زیر١٠ سال به بلوغ رسیده باشد مانعی برای ازدواج وی وجود ندارد؛ اما در حالت عکس آن باید جلوی ازدواج این فرد را گرفت.

 

محمد جواد اکبرین، دین پژوه و روزنامه‌نگار ساکن پاریس در گفت و گو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت: «در مورد ازدواج دختران زیر ١٠ سال ما به یک مسألۀ نسبی روبه روییم. سن بلوغ یک سن ثابت نیست و در کشورهایی همچون عربستان، چین و ایران متفاوت است بنابر این نمی توانیم یک قاعدۀ ثابت برای تمام این کشورها داشته باشیم و مقاومت در برابر این مقتضیات به کم سوادی و نداشتن متانت فقهی کسانی باز می گردد که مانع حرکت فقه پویا می شوند.»

اکبرین در مورد آخرین تجربه های تغییر در فقه شیعه توضیح داد: «قانون بر اساس ملاک های فقهی متناسب با زمان باید تعریف شود. همان طور که آیت الله خمینی بر همین اساس حکومت جمهوری اسلامی را مطرح کرد. اگر مشرب فقهی آیت الله خمینی و هم کیشان او نبود اساسا حکومت در دنیای جدید ممکن نبود. به این دلیل .که فقه سنتیِ پیشا پویا، فقهی است که بر اساس اوضاع ١٤٠٠ سال پیش تنظیم شده و فقیه متناسب با زمان قوانین تازه ای از فقه می فهمد. بر اساس فقه سنتی پویا آیت الله خمینی حکم حرام بودن شطرنج را باطل کرد وگرنه ما متن فقهی صریح در مورد حرام بودن شطرنج داریم.»
این دین پژوه اضافه کرد: «دقیقا بر اساس همین فقه سنتی پویا بود که آیت الله منتظری، آیت الله خمینی را به تشکیل حکومت استبدادی متهم کرد و باز هم بر همین اساس امروز آیت الله صانعی برابری سهم ارث زن و مرد را مطرح کرد.»
اکبرین معتقد است از وقتی که رهبر جمهوری اسلامی ایران ظرف یک شب آیت الله نامیده شد، یک نظام سست فقهی بر کشور حاکم شده است.

اکبرین مقاومت فقه سنتی در مقابل تغییر و به روز شدن را مقاومتی توصیف می کند که به علت ترس روحانیون حاکم بر ایران از غیرقابل کنترل شدنِ این تغییرات شکل گرفته است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید