نارضایتی عمیقی در طبقات فرودست ایران شکل گرفته است

ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، گفته است که امسال دستمزد حداقل کارگران در غیبت نمایندگان همۀ تشکل های رسمی کارگری و تنها با حضور نمایندگان دولت و کارفرمایان صورت می گیرد که البته تمایلی به افزایش دستمزد حداقل کارگران ندارند.

تبلیغ بازرگانی

ابراهیم رزاقی، استاد اقتصاد در ایران، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته است که "دولت و کارفرمایان در مذاکرات مربوط به تعیین دستمزد حداقل با عددسازی و استفاده های ناصحیح از آمارهای مغلوط می کوشند کل صورت مسئله را به حاشیه رانده و پاک کنند." ابراهیم رزاقی سپس تصریح کرده است که حداقل هزینۀ معیشت هر خانوار ایرانی امروز دو میلیون تومان در ماه است، هر چند دولت و کارفرمایان همانند دو دهۀ گذشته می کوشند از هرگونه تحول مزدی و انطباق دستمزد با هزینه های جاری خانوارهای کارگری جلوگیری کنند. ابراهیم رزاقی تصریح کرده است که نارضایتی عمیقی در بدنۀ طبقات فرودست جامعه شکل گرفته است که در عدم تمکین مقامات به قانون اساسی و نادیده گرفتن مطالبات اکثریت خاموش جامعه ریشه دارد.
این اقتصاددان تأکید کرده است که در فقدان تشکل های قوی کارگری، کارگران قدرت چاره زنی را برای افزایش دستمزدهای شان از دست داده اند، در حالی که کل تلاش دولت در نقش کارفرمای بزرگ بر تأمین نیروی کار ارزان قیمت متمرکز شده تا به این وسیله سود بیشتری عاید سرمایه داران، پیمانکاران و رانت خواران سازد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید