ایران / کتاب

ناشران ایرانی حاضر در نمایشگاه کتاب فرانکفورت از عرضه کتاب‌های خود محروم شدند

 ناشران خصوص و غیر دولتی ایران که به منظور شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت به این شهر آمده اند، اجازه فعالیت و به نمایش گذاردن کتاب‌های خود را در این نمایشگاه نیافتند.

RFI Persian
تبلیغ بازرگانی

 این ناشران با هزینه زیاد و بار سنگین کتاب به فرانکفورت آمده اند اما به آن ها اعلام شده است اگر در نمایشگاه شرکت کنند در بازگشت به ایران باید پاسخگو باشند.

برخی از صاحبان غرفه‌ها در خصوص هزینه‌های انجام شده برای حضور در نمایشگاه ابراز تاسف می نمایند. هزینه هر مترمربع غرفه‌ها برای طول مدت برگزاری این نمایشگاه  ٨٠٠ یورو اعلام شده است.

مساحت غرفه ایران به انضمام غرفه هایی که برای ناشران خصوصی در نظر گرفته شده بیش از دویست متر مربع است و هزینه مربوط به آماده سازی غرفه اصلی ایران نیز به بیش از ۲٠٠ هزار یورو بالغ شده است.

RFI Persian

RFI Persian

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید