سوریه

ناظران اتحادیۀ عرب مأموریت خود را در سوریه ادامه می‌دهند

Reuters

کشورهای عضو اتحادیۀ عرب روز یکشنبه در قاهره گرد آمدند تا در مورد مأموریت ناظران فرستاده به سوریه تصمیم بگیرند. به رغم انتقادهای فراوان نسبت به کمبود اختیارات این ناظران، اتحادیۀ عرب مایل است که مأموریت آنان را تمدید کند. در مقابل نیروهای مخالف رژیم دمشق نگرانند که ناظران اتحادیۀ عرب به اندازۀ کافی بی‌طرف نباشند.

تبلیغ بازرگانی

کمیته‌ای که در سطح وزیران از جانب اتحادیۀ عرب تشکیل شده، روز یکشنبه در قاهره توصیه کرد که مأموریت ناظران عرب در سوریه یک ماه دیگر تمدید شود. این کمیته پس از مطالعۀ گزارش سرپرست ناظران که یک ژنرال سودانی است، اعلام کرد که بر اساس گزارش مذکور، مسئولیت ادامۀ خشونت در سوریه به عهدۀ دولت و همچنین نیروهای مخالف است.
ناظران اتحادیۀ عرب از روز ٢٦ دسامبر، یعنی از حدود یک ماه قبل مأموریت خود را در سوریه آغاز کردند. اما ناتوانی آنان در جلوگیری از خشونت و خونریزی باعث شد که مخالفان رژیم بشاراسد به شدت از این ناظران عرب انتقاد کنند.
این در حالی است که برخی اعضا هیئت ناظران معتقدند که تعداد آنان باید حداقل به سیصد نفر، یعنی دو برابر تعداد ناظران کنونی برسد.
سرپرست ناظران نیز از کارنامۀ آنان دفاع کرد. اما شورای ملی سوریه که مهم‌ترین تشکل اپوزیسیون سوریه محسوب می‌شود، از اتحادیۀ عرب می‌خواهد که به جای اعزام ناظران بی‌اختیار، پروندۀ رژیم دمشق را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.
شورای ملی سوریه که قصد دارد گزارش دیگری از اوضاع کشور ارائه دهد، نگران است که گزارش هیئت ناظران اتحادیۀ عرب به اندازۀ کافی "بی‌طرفانه" نباشد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید