روزنامه ها ی فرانسه

نامزدی اوبامادرانتخابات 2012 و بحران در کشورهای عرب و آفریقایی

@fotolia

"باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا اعلام داشت که تصمیم گرفته است برای دوردیگری از ریاست جمهوری وارد کارزارانتخاباتی گردد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قراراست درجریان سال آینده میلادی انجام گیرد.

تبلیغ بازرگانی

"باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا اعلام داشت که تصمیم گرفته است برای دوردیگری از ریاست جمهوری وارد کارزارانتخاباتی گردد.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قراراست درجریان سال آینده میلادی انجام گیرد. فیگاروروزنامه صبح پاریس، درگزارشی دراین باره می نویسد: دوران چهارساله ریاست جمهوری اوباما، با دشورای های بسیارداخلی و بین المللی همراه بوده است. درداخل ،لایحه بیمه های عمومی درمانی، که با مخالفت سرسختانه ی جمهوریخواهان مواجه شد، بحران مالی بانک های آمریکا درسال دوهزارو هشت میلادی، بحران نشت عظیم نفت درخلیج مکزیک، ادامه جنگ درافغانستان وعراق درسالهای اخیرو امروز، قیام های توده های ناراضی در جهان عرب درحال حاضرازچالش های مهمی است که دوران ریاست جمهوری اوباما، با آن رو به روست. فیگارو می افزاید: با اینکه درانتخابات سال گذشته اوباما، و مالاً حزب دموکرات، اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان را ازدست داد، با این حال رئیس جمهوری توانسته است، به مرورزمان، موقعیت خود را در افکارعمومی بهبود بخشد.
به نوشته فیگارو، نظرسنجی ها نشان می دهد که چنانچه، هم امروز، انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا صورت می گرفت، اوباما بین چهل و چهارتا چهل هشت درصد آراء را ازآن خود می ساخت.

واما بحران های کشورهای عرب و آفریقای شمالی، همچنان بیشترین بخش های مطالب روزنامه های فرانسه را به خود اختصاص داده است. همانگونه که در خبرها آمده بود، معمرقذافی ،که در شرایط جنگی دشواری قرار دارد، ازطریق دو تن از فرزندان خود تلاش های دیپلماتیک تازه ای را برای نجات حکومت خود و اعضای خانواده آغازکرده است.

فیگارو در دو گزارش به دو فرزند معمرقذافی "سعدی قذافی" و "سیف الاسلام قذافی" پرداخته و می نویسد، قبل آغاز جنگ خونین داخلی، سیف الاسلام می توانست با کمک غرب دوران انتقالی قدرت از پدر به رهبری جدید را فراهم آورد، ولی با سخنرانی ای که وی دربیستم ماه فوریه مردم لیبی را به حمام خون تهدید کرد، وهمزمان سوءاستفاده های کلان مالی وی ازدارائی ملت برملا شد، برگ برنده وی سوخت.
به نوشته فیگارو، امکان دوم سفرهای روزهای اخیرمعاون وزارت امور خارجه لیبی است، که دردیدارهای روزها اخیرخود با مقامات یونان و ترکیه پیرامون چگونگی برقراری یک آتش بس و خروج از بحران داخلی کشورش به مذاکره و تبادل نظرپرداخته است. با این حال به نظرمی رسد که تلاش های معاون وزارت امورخارجه لیبی به جائی نرسیده است، زیرا، وزیرامورخارجه ایتالیا دیروزاعلام کرد که وعده های معمرقذافی قابل اعتماد نیست. ایتالیا همزمان اعلام داشت که "شورای انتقالی لیبی" را به رسمیت می شناسد.

علاوه برلیبی، بحران درکشورهای یمن، بحرین وسوریه بطورعلنی و برخی دیگرازکشورهای عربی ادامه دارد.
حال که صحبت ازنا آرامی های کشورهای عربی شد، به لاکروا اشاره می کنیم که گزارشی را به کنش ها و واکنش های ایران در قبال رویدادهای کشورهای عربی اختصاص داده است.
لاکروا دراین گزارش می نویسد: علی رغم اظهارات مقامات ایران و حمایت آنها از حرکت های اسلامی و آزادیخواهانه، رویدادهای کشورهای عرب ایران را نگران کرده است.
لاکروا می افزاید: یک کارشناس فرانسوی امورایران می گوید، اینکه منابع خبری ایرانی مانند "ایرنا" خبرهای رویدادهای سوریه را کم اهمیت جلوه می دهند، وهمزمان آمریکا و اسرائیل را به توطعه علیه سوریه متهم می کنند نشان ازنوعی عصبیت درکارگزاران حکومتی ایران دارد.
لاکروا می نویسد: مسئله بحران داخلی بحرین نیزبرای حکومت اسلامی از حساسیت بالائی برخورداراست. بحرین حکومت ایران را به دخالت درامور داخلی این کشورمتهم می کند، ولی لاکروا به نقل ازکارشناسان یادآوری می کند که ایران محتاط تراز آن است که درحال حاضر به دخالت درامور داخلی بحرین به پردازد، زیرا ایران خواستارافزایش تنش در روابط خود با عربستان سعودی نیست.

و"لوموند" روزنامه عصرفرانسه، گزارشی دارد درباره "قرآن سوزی" یک کشیش آمریکائی و پیامدهای خونین آن در افغانستان.
به دنبال این حادثه، اکنون چند روز است که، در افغانستان تظاهرات خیابانی و سوءقصد ها علیه نیروهای ائتلاف ازسرگرفته شده است. لوموند می نویسد: به دنبال این بی احترامی به کتاب مقدس مسلمانان، نگرانی از حفظ امینت درافغانستان باردیگر افزایش یافته است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید