ایران/حوزه

نامه آیت‌الله یزدی به همتای حوزوی خود شبیرزنجانی با موجی از انتقاد روبه‌رو شد

شیخ محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
شیخ محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تسنیم

واکنش‌ مراجع شیعه به نامه‌ی آیت‌الله محمد یزدی خطاب به آیت الله شبیرزنجانی درقم وتهران دامنه‌ی وسیعی به خود گرفته است. آیت الله یزدی درنامه تند خود شبیرزنجانی را به عدم رعایت شئون نظام اسلامی متهم کرده است. ماجرا هفته گذشته با انتشارمتن نامه‌ی آیت‌الله محمد یزدی خطاب به آیت الله شبیرزنجانی درمطبوعات تهران اغازشد.

تبلیغ بازرگانی

آیت‌الله یزدی دراین نامه، با اشاره به تصاویرمنتشرشده از دیدارآیت‌الله شبیرزنجانی با شماری از مسئولین سیاسی دولت کنونی ودولت‌های پیشن جمهوراسلامی درمنزل عبدالله نوری، درمورد این گونه رفتارها به مرجع تقلید شیعه  درقم هشدارداده است. درتصاویرمنتشرشده ازاین دیدار، درخانه مسکونی عبدالله نوری در20 مهرماه گذشته صورت گرفته، شماری ازچهره‌های سیاسی اطلاح طلب درون حکومت، ازجمله محمد خاتمی، موسوی خوئینی‌ها وغلامحسین کرباسچی، دیده می‌شوند.

به دنبال انتشاراین تصاویر، آیت‌الله محمد یزدی درنامه‌ای خطاب آیت‌الله شبیرزنجانی با انتقاد ازدیداروی با مقامات سیاسی سابق شبیززنجانی را به داشتن رابطه با "افراد مسئله‌دار" متهم کرده است. متن نامه ی محمد یزدی به شبیرزنجانی درمحافل مذهبی شیعه قم وتهران وسیعا تکثیرومورد بحث قرارگرفت که مخالفت‌ها وانتقاد‌ها تا امروز نه‌تنها ادامه داشته بلکه بردامنه‌ی آن نیزافزوده شده است.‌

محمد یزدی دربخشی ازنامه خود با تاکید می‌نویسد: "یادآورمی‌شوم که احترام شما درسایه احترام به نظام اسلامی حاکم، رهبری وشان مرجعیت است، پس لازم است این احترام وشئون مرجعیت را رعایت فرموده وترتیبی اتخاذ فرمائید این گونه مسائل دیگرتکرار نگردد".

برخی براین باورند که نامه محمد یزدی بدون اطلاع رهبرجمهوری اسلامی ایران نوشته نشده است. به هرحال این متن نامه محمد یزدی به شبیرزنجانی با واکنش تند هواداران آیت‌الله زنجانی رو‌به رو شد. بسیاری نامه محمد یزدی را توهین "آشکاربه یک مرجع تقلید" دانسته‌اند. دریک واکنش سید حسن خمینی، نوه آیت‌الله خمینی، ازآنچه که "اسائه ادب" به حضورمرجع تقلید، یعنی آیت‌الله شبیرزنجانی، صورت گرفته "ابرازتاسف" کرده است. .

کرباسچی از محمد یزدی خواستار دلیل و مدرک برای اثبات اتهاماتی شده که متوجه او و دیگرانی بوده که در خانه عبدالله نوری با شبیرزنجانی دیدار کرده بودند. عبدالله نوری که میزبان این دیداربوده درپاسخ به محمد یزدی نوشته است: "نه من نه شما حق نداریم دین، مقدسات ومرجعیت را برای نزدیک شدن به قدرت وحفظ پاره ای امتیازات هزینه کنیم".

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورا اسلامی نیزطی سخنانی خطاب به محمد یزدی گفته است: "آیا شئون مرجعیت را جناب‌عالی بهتر ازخود مراجع تشخیص می‌دهید؟ مگر مردم باید با اجازه شما به ملاقات این و ان بروند!؟.

ازمیان علمای حوزه نیز یت‌الله مهدی هادوی تهرانی، نوشتن این "نامه سرگشاده به یکی از مراجع بزرگ تقلید" را خبری "ناگوار" توصیف کرده، خواستار عذرخواهی شایسته از آیت‌الله شبیری زنجانی شده و این عذرخواهی را مرهمی برای "دل شکسته‌امام زمان" دانسته است.

دراین حال ده‌ها تن از اعضای ومدرسین حوزه علمیه قم با انتشاربیانیه‌ای ضمن انتقاد ازنامه محمد یزدی آنرا کم احترامی به یک مرجع تقلید بزرگ شیعه دانسته اند. دربخشی از این نامه آمده است: "تخطئه یک مرجع تقلید و مدرس عالی مقام، به بهانه یک اقدام کاملا شخصی و انسانی، و تعیین تکلیف برای ایشان از موضعی قیم مآبانه، تحت لوای دفاع از نظام و رهبری، نتیجه‌ای جز وهن حوزه و نظام ندارد". هشتادوچهارتن ازاعضای حوزه و روحانیون حامی شبیرزنجانی این بیانیه را امضا کرده‌اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید