ایران

نامه شیرین عبادی به بان کی مون در خصوص خشونت ها در تظاهراتهای اخیر

۹ دقیقه

شیرین عبادی، فعال حقوق بشری و برنده جایزه صلح نوبل، در نامه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر آن سازمان، خواسته است تا در گزارش ماه مارس این مقامات ارشد بین المللی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، موارد جدید نقض حقوق بشر در ایران گنجانده و در این شورا عنوان شود.

تبلیغ بازرگانی

شیرین عبادی، فعال حقوق بشری و اولین زن مسلمان برنده جایزه صلح نوبل، در نامه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر آن سازمان، ضمن برشمردن بخشی از فشارهای و تهدیدات وارده بر فعالان و حامیان جنبش سبز ایران و رهبران این جنبش و با اشاره به حصر خانگی و بی خبری از آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی، خواسته است تا موارد نامبرده شده در گزارش ماه مارس این مقامات ارشد بین المللی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خوانده شود.

در نامه خانم شیرین عبادی مواردی چون شلیک گلوله به تظاهرکنندگان روز 25 بهمن در خیابانهای شهر تهران و کشته شدن دو جوان به نامهای صانع ژاله و محمد مختاری، برخورد خشونت آمیز به شرکت کنندگان در تظاهرات  و تعرض به آنان با ضربات باتوم و همچنین دستگیری بیش از یک هزار نفر در نقاط مختلف ایران در این روز یادکرده است.

همچنین در نامه این برنده جایزه صلح نوبل به پرتاب یک دانشجوی دیگر از بالای پلی در شهر شیراز که منجر به کشته شدن وی شد اشاره شده است.

شیرین عبادی، فعال حقوق بشر، ضمن خطاب قرار دادن دبیرکل سازمان ملل متحد به موضوع زندانی شدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه فرزندانشان از روز 25 بهمن و در پی فراخوان این آقایان به تظاهرات روز 25 بهمن پرداخته است و متذکر شده است که از آن زمان تاکنون تمامی راههای ارتباطی با این افراد مسدود شده است و به ویژه محل سکونت آقای موسوی توسط نرده و درب آهنی محصور شده است. 

شیرین عبادی در این نامه خواسته است تا موارد فوق به گزارش تنظیمی این مقامات بین المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران که قرار است هر سه ماه یک بار در این شورا خوانده شود، اضافه گردیده تا اعضای این شورا بتوانند با اشراف بیشتری در خصوص پرونده ایران تصمیم گیری نمایند.

شایان ذکر است نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز 14 ماه مارس برگزار خواهد شد. طبق تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر سال 2010 میلادی، دبیر کل سازمان ملل متحد موظف شده است تا هر سه ماه یکبار گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه کرده و در این شورا قرائت نماید.

گفتگو با شیرین عبادی، بنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید