ایران/ خلیج فارس

نامه نماینده ایران درسازمان ملل به کمپانی گوگل

تصویری از نقشه گوگل که نامی از خلیج فارس بر آن دیده نمیشود
تصویری از نقشه گوگل که نامی از خلیج فارس بر آن دیده نمیشود DR

به دنبال هفته ها کش و واکش میان ایرانیان و سامانه جست وجو گر "گوگل" بالاخره نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران درسازمان ملل طی نامه ای به این شرکت خصوصی، خواستاراستفادۀ حقیقی وحقوقی ازنام آبراه پارس میان ایران و کشورهای عربی گردید که از هزاره های طولانی نام "خلیج پارس" و یا "خلیج فارس" را برخود دارد.  درسال های اخیربرخی از کشورهای عربی درمورد این آبراه از عنوان "خلیچ عربی" ویا ار عنوان خلیج استفاده می کنند.

تبلیغ بازرگانی

سامانه خبری گوگل درآخرین نقشه های خود که برروی این سایت پربیننده قرار گرفته، «خلیج فارس بدون نام» چاپ کرده است.

اعتراض به اولین شماره های نقشه های جدید گوگل با حذف نام خلیج فارس، درماههای اخیرازسوی تلویزیون ها و محافل ایرانی مقیم آمریکا و اروپا آغازگردید که به دنبال گسترش این اعتراضات درجریان نیمه دوم ماه مه، رامین میهمان پرست- سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به این اقدام گوگل خواستار رعایت حقوق بین الملل ایران گردید و گوگل را تهدید کرد که ممکن است ایران دست به اقدامات حقوقی بزند، ولی گوگل درپاسخی به ایران ازبرآورده کردن خواست ایرانیان خود داری کرد.

درهمین رابطه، محمد خزاعی- نماینده ایران درسازمان ملل، با ارسال نامه ای به شرکت گوگل خواستارتصحیح «اشتباه» این شرکت درحذف نام خلیج فارس گردید.
نماینده ایران دراین نامه یادآوری می کند که «ازمؤسسات حرفه ای انتظارمی رود درکارخود بی طرفی و غیرسیاسی» بودن را حفظ نمایند.
وی هشدارمی دهد که اقدام کمپانی گوگل- به گفته وی- «به ایجاد رویه‌ای خطرناک برای دستکاری درنام های تاریخی با اهداف سیاسی کمک می کند».

وزیرارشاد جمهوری اسلامی نیزازایرانیان درداخل وخارج ازاین کشورخواسته است دراین مورد واکنش نشان دهند و منتظر تصمیمات ادارات دولتی ایران نباشند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید