ایران/ بحرین

نامه وزیرامورخارجه ایران به دبیرکل سازمان ملل

علی اکبرصالحی، وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی
علی اکبرصالحی، وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی

علی اکبرصالحی، وزیرامور خارجه جمهوری اسلامی، امروزجمعه پانزدهم آوریل، با ارسال نامه ای به "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره ای شورای امنیت این سازمان خواستارانجام اقدامات جدی وعاجل شورای امنیت برای توقف کشتارمردم بحرین شد.

تبلیغ بازرگانی

ایران می گوید: نمی تواند نسبت به تحولات بحرین و عواقب ناشی از آن بی تفاوت باشد.
علی اکبرصالحی، وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی، امروزجمعه پانزدهم آوریل، با ارسال نامه ای به "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره ای شورای امنیت این سازمان خواستارانجام اقدامات جدی و عاجل شورای امنیت برای توقف کشتارمردم بحرین شد.

درنامه وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی با اشاره به آنچه که "سرکوب مردم بحرین" نامیده شده به شیوه های غیرقابل تصور، به گفته وزیرامورخارجه ایران، "متاسفانه احساس می شود شورای امنیت نسبت به این مسئله توجه و اقدامات لازم را به عمل نیاورده درصورتی که درموارد مشابه درتحولات سایرکشورهای منطقه شاهد عمکرد متفاوتی از این شورا بوده ایم.

وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران درادامه نامه خودبه دبیرکل سازمان ملل می نویسد: جمهوری اسلامی ایران نمی تواند نسبت به این تحولات و عواقب ناشی ازآن بی تفاوت بماند، چرا که ادامه روند جاری وعدم حل بحران بحرین به گونه ای مردم پسندانه، عادلانه، منصفانه، منطقی و مبتنی برتامین مطالبات مردمی می تواند اوضاع را ازکنترل خارج و ازاین طریق منطقه خلیج فارس را بی ثبات کند که آثاروعواقب آن درکل جهان پایدارخواهد شد.
وی درخواست کرده است این نامه بعنوان سند مجمع عمومی شورای امنیت سارمان ملل منتشرشود.

گفتگو با علیرضا نوری زاده

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید