ایران

نامۀ امیر حکمتی به جان کری دربارۀ وضعیت خود در زندان ایران

امیر حکمتی، آمریکایی ایرانی تبار که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است.
امیر حکمتی، آمریکایی ایرانی تبار که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است.

امیر حکمتی، جوان آمریکایی ایرانی تباری که از دو سال پیش در ایران به اتهام جاسوسی زندانی است در نامه ای که از داخل زندان برای جان کری، وزیر امور خارجۀ آمریکا، فرستاده، نوشته است که اتهامات وارده علیه وی کاملاً بی اساس بوده و در زندان ایران مورد بدرفتاری قرار گرفته و از کلیه حقوق خود به عنوان متهم و زندانی محروم شده است. 

تبلیغ بازرگانی

امیر حکمتی در نامۀ دستنویس اش به وزیر امور خارجۀ آمریکا تصریح کرده است که جمهوری اسلامی ایران قصد دارد او را با دو ایرانی زندانی در آمریکا مبادله کند که به دلایل امنیتی دستگیر و زندانی شده اند. امیر حکمتی توضیحی در مورد هویت این دو زندانی نداده، اما، از وزیر امور خارجۀ آمریکا خواسته است که با چنین مطالبه ای مخالفت کند. در این نامه امیر حکمتی تأکید کرده است که دستگیری او هیچ ارتباطی با دستگیری دو ایرانی در آمریکا ندارد و اینکه او مرتکب هیچ جرم و جنایتی نشده و دولت آمریکا نیز نباید به گفتۀ او "پیشنهاد ابلهانۀ" جمهوری اسلامی ایران را بپذیرد. امیر حکمتی خواستار آزادی بی قید و شرط خود شده و افزوده است که او و خانواده اش به دلیل دستگیری وی طی دو سال گذشته متحمل رنج فراوان شده اند.
وزارت امور خارجۀ آمریکا دریافت نامۀ امیر حکمتی را تأئید کرده، اما، افزوده است که هنوز درخواستی از سوی تهران برای مبادلۀ امیر حکمتی و دو ایرانی زندانی در آمریکا دریافت نکرده است.
امیر حکمتی در نامه اش تأکید کرده است که طی دو سال گذشته بر اساس اتهامات بی اساس و اعترافاتی که به زور و با تحمیل سلول انفرادی از او گرفته شده به قصد مبادلۀ وی با دو ایرانی زندانی در آمریکا در زندان جمهوری اسلامی ایران به سر می برد. خانوادۀ امیر حکمتی ابراز امیدواری کرده است که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی زمینه برای آزادی هر چه سریعتر امیر حکمتی از زندان جمهوری اسلامی فراهم شود. 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید