ایران/ اتحادیه اروپا

نام سی ودو مقام ایرانی در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا

تبلیغ بازرگانی

وزرای امورخارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درنشست امروزخود در"لوگرامبورگ" اسامی سی و دو تن ازمقامات جمهوری اسلامی ایران را که به گفته سخنگوی این اتحادیه بطورعمده ای در نقض حقوق بشردراین کشوردست داشته اند در فهرست تحریم های  اتحادیه اروپا قرار دادند.
به گفته وزیرامورخارجه انگستان "ویلیام هیگ" دارائی های این افراد درکشورهای اروپائی مسدود و سفرآنها به کشورهای عضو ممنوع خواهد بود.
نامی از سی دو مسئول نقض حقوق بشردرجمهوری اسلامی برده نشده و اعلام شده است که فهرست و هویت این افراد به زودی در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا انتشارخواهد یافت.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید