سوریه

نبردهای شدید بین نیروهای دولتی و مخالفان برای کنترل فرودگاه های منطقه حلب

Reuters

نبردهای خشونت باری بین نیروهای دولتی سوریه و شورشیان مسلح امروز در اطراف چندین فرودگاه، خصوصاً در شمال حلب ادامه دارد.

تبلیغ بازرگانی

بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه، در گیری ها بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در نیمروز در حاشیه فرودگاه نظامی کویرس در شرق حلب، دومین شهر سوریه در جریان بود. این در گیری ها با بمباران شدید مواضع مخالفان به وسیله نیروهای هوایی و توپخانه نیروهای دولتی همراه بود.

بر اساس همین گزارش، در گیری های پراکنده ای در اطراف فرودگاه بین الملی حلب و یک فرود گاه نظامی دیگر در نزدیکی فرودگاه بین المللی در جریان می باشد.

شورشیان هم اکنون حملات خود را به فرودگاه های نظامی و غیر نظامی منطقه حلب متمرکز کرده اند. هدف مخالفان، خنثی نمودن و یا کاستن از برتری هوایی نیروهای دولتی سوریه در این منطقه می باشد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید