جام ملتهای اروپا ۲۰۱۶

نتایج مرحله اول بازی‌های جام فوتبال ملت های اروپا

جام فوتبال ملت های اروپا ٢٠١٦ (یورو٢٠١٦) که از روز جمعه ١٠ ژوئن آغاز گردیده تا روز یکشنبه ١٠ ژوئیه در ده شهر فرانسه برگزار می شود.

تبلیغ بازرگانی

نتایج بازی‌های برگزار شده این چنین است :
 چهارشنبه ٢٢ ژوئن
گروه اف : مجارستان– پرتغال (‌٣ بر‌٣)
گروه اف : ایسلند – اتریش (٢ بر١)
گروه اُ : سوئد – بلژیک (٠ بر١)
گروه اُ : ایتالیا – جمهوری ایرلند (٠ بر١)

 
سه شنبه ٢١ ژوئن
گروه ث : ایرلند شمالی– آلمان (٠ بر١)
گروه ث : اوکرائین – لهستان (٠ بر١)
گروه دِ : کروآسی – اسپانیا (٢ بر١)
گروه دِ : جمهوری چک – ترکیه (‌٠ بر‌٢)

 
دوشنبه ٢٠ ژوئن
گروه ب : اسلوواکی – انگلستان (٠ بر٠‌)
گروه ب : روسیه – ولز (‌٠ بر‌٣) 

 
یکشنبه ١٩ ژوئن
گروه آ : سوئیس – فرانسه (٠ بر٠‌)
گروه آ : رومانی – آلبانی (٠ بر١)

شنبه ١٨ ژوئن
گروه اُ : بلژیک – جمهوری ایرلند (٣ بر٠‌)
گروه اف : ایسلند – مجارستان (١ بر‌١)
گروه اف : پرتقال – اتریش (٠ بر٠‌) 

 
جمعه ١٧ ژوئن
گروه اُ : ایتالیا – سوئد (١ بر٠‌)
گروه اف : جمهوری چک – کروآسی (٢ بر٢)
گروه دِ : اسپانیا – ترکیه (٣ بر٠‌)

پنجشنبه ١٦ ژوئن
گروه ب : انگلستان – ولز (٢ بر١)
گروه ث : اوکرائین– ایرلند شمالی (‌٠ بر‌٢)
گروه ث : آلمان – لهستان (٠ بر٠‌)

چهارشنبه ١٥ ژوئن
گروه ب : روسیه – اسلوواکی (‌١ بر‌٢)
گروه آ : رومانی– سوئیس (١ بر‌١)
گروه آ : فرانسه – آلبانی (٢ بر٠‌)

سه شنبه ١٤ ژوئن
گروه اف : پرتقال – ایسلند (١ بر‌١)
گروه اف : مجارستان – اتریش (٢ بر٠‌)

دوشنبه ١٣ ژوئن
گروه د : اسپانیا – جمهوری چک (١ بر٠‌)
گروه اُ : جمهوری ایرلند – سوئد (١ بر‌١)
گروه اُ : بلژیک – ایتالیا (‌٠ بر‌٢)

یکشنبه ١٢ ژوئن
گروه د : ترکیه – کروآسی (٠ بر١)
گروه ث : لهستان – ایرلند شمالی (١ بر٠)
گروه ث : آلمان – اوکرائین (٢ بر٠)

شنبه ١١ ژوئن
گروه آ : آلبانی – سوئیس (‌٠ بر ١‌)
گروه ب : ولز – اسلوواکی (٢ بر١)
گروه ب : انگلستان – روسیه (١ بر‌١)

جمعه ١٠ ژوئن
گروه آ : فرانسه – رومانی (١ بر٠‌)

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید