ایران /آمریکا

نجات جان سیزده ملوان ایرانی توسط ناو آمریکائی

یک هلی کوپترنیروی دریائی آمریکا ازناوهواپیما آمریکائی با دریافت پیام امدادخواهی، به سوی قایق ایرانی حرکت کرد
یک هلی کوپترنیروی دریائی آمریکا ازناوهواپیما آمریکائی با دریافت پیام امدادخواهی، به سوی قایق ایرانی حرکت کرد REUTERS/U.S. Navy photo/Handout

نیروهای دریائی آمریکا درجریان درگیری با یک گروه ازدزدان دریائی، جان سیزده تن ازملوانان ایرانی را نجات دادند. 

تبلیغ بازرگانی

به گزارش منابع خبری، یک قایق ماهیگری ایرانی که روزجمعه درآب های نزدیک به سومالی مورد حملۀ دزدان دریائی قرارگرفته بود، ازکشتی های نزدیک به محل حادثه درخواست کمک کرد.

گزارش حاکی است که یک هلی کوپترنیروی دریائی آمریکا ازناوهواپیما بر"جان سی استنیس"* با دریافت پیام امدادخواهی، به سوی قایق ایرانی حرکت کرده و کشتی ماهیگیران ایرانی را که باپرچم جمهوری اسلامی درحرکت بود ازدست دزدان دریائی نجات داد.
بنا براین گزارش، نیروهای آمریکائی پس ورود به منطقه بدون کمترین مقاومتی ازسوی دزدان دریائی وارد کشتی ایرانی شده و علاوه برآزاد سازی ملوانان ایرانی پانزده تن از دزدان دریائی را بازداشت می کنند.
براساس این گزارش، ملوانان ایرانی گفته اند که این کشتی ازیک ماه پیش توسط دزدان دریائی ربوده شده وازآن برای عملیات راهزنی بعدی استفاده می شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این رویداد در دویست و هشتاد کیلومتری شرقی مسقط پایتخت عُمان اتفاق افتاده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه،  مطبوعات ایرانی درمورد این حادثه گزارش های چندانی منتشرنکرد ه اند.

ایرنا با انتشارگزارش کوتاهی دراین مورد می نویسد: «یک ناو آمریکائی مدعی شده است که سیزده ملوان ایرانی را ازدست دزدان دریائی نجات داده است».
این خبرگزاری یادآوری می کند که ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این خبررا تائید نکرده است؛ با این حال به 
   به گزارش خبرگزاری فرانسه، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درگفت و گوئی با تلویزیون عربی متعلق به جمهوری اسلامی ایران، "العالم"، از نجات جان ملوانان ایرانی ابراز خشنودی کرده وآنرا یک اقدام  «بشردوستانه» و مثبت  توصیف نموده؛ به گفتۀ وی «همه کشورها  باید چنین رفتاری داشته باشند

* John C. Stennis

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید