یونان

نخستین اعتصاب عمومی در یونان علیه آلکسیس سیپراس انجام شد

تبلیغ بازرگانی

نخست وزیر یونان، آلکسیس سیپراس، پس از پیروزی اخیرش در انتخابات پارلمانی این کشور امروز با نخستین اعتصاب سراسری در بخش های دولتی و خصوصی روبرو شد. هزاران نفر از تظاهرکنندگان در مرکز آتن علیه پلیس از بمب های آتش زا استفاده کردند. پلیس نیز برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک آور استفاده کرد. اعتصاب عمومی امروز در یونان در اعتراض به سیاست های ریاضت اقتصادی دولت صورت گرفت. تظاهرکنندگان قصد داشتند به سمت پارلمان یونان راهپیمایی کنند که در آن نمایندگان این کشور و طلبکاران بین المللی سرگرم گفتگو بر سر تدابیر ریاضت اقتصادی بودند که دولت آلکسیس سیپراس قول داده به اجرا بگذارد. تظاهرکنندگان در شعارهایشان افزایش مالیات و کاهش مستمری بازنشستگان و بیکاری را مورد انتقاد قرار دادند که اکنون شامل ۲۵ درصد جمعیت فعال یونان می شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید