روزنامه ها

نخستین رئیس دولت غیر نظامی مصر در نیم قرن گذشته

@fotolia

عناوین نخست نشریات امروز فرانسه به بررسی اعلام پیروزی محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری مصر و پیامد های آن در منطقه اختصاصص دارند.