فرانسه

نخست‌وزیر فرانسه برنامه‌های اصلاحات گستردۀ خود را در مقابل پارلمان تشریح کرد

ادوار فیلیپ در مجلس ملی فرانسه
ادوار فیلیپ در مجلس ملی فرانسه Reuters

ادوار فیلیپ نخست‌وزیر فرانسه برنامه‌های دولت خود را برای نمایندگان مجلس ملی فرانسه شرح داد. اصلاحات اقتصادی و اجتماعی او به طور کلی در جهت توسعۀ اقتصاد آزاد و کاهش هزینه‌های دولت است. با توجه به جهت‌گیری کلی مجلس، تقریباً بدیهی است که ادوار فیلیپ رای اعتماد کسب خواهد کرد.

تبلیغ بازرگانی

روز سه‌شنبه ۴ ژوئیه، نخست وزیر فرانسه برنامۀ سرمایه‌گذاری ۵٠ میلیارد یورویی دولت را طی پنج سال آینده تأیید کرد. قول این سرمایه‌گذاری را قبلاً رئیس جمهوری داده بود.

ادوار فیلیپ گفت: "ما این برنامۀ بزرگ سرمایه‌گذاری را در حوزه‌های محیط زیست، آموزش، بهداشت، حمل و نقل، کشاورزی و مدرن‌سازی دستگاه دولت پیش خواهیم برد".

نخست وزیر، بررسی و آماده‌سازی این برنامۀ بزرگ را به یک "تکنوکرات خبره" به اسم ژان پیزانی – فِری سپرده است. آقای پیزانی-فری اقتصاددان و مدرس دانشگاه است. او در امور برنامه‌ریزی و استراتژی با دولت قبلی همکاری داشته است.

نخست وزیر فرانسه همچنین کاهش مالیات شرکت‌ها را تا سال ٢٠٢٢ تأیید کرد و در عین حال گفت که هدف دولت وی، کاستن هزینه‌های عمومی و دولتی است.

ادوار فیلیپ گفت باید کاری کرد که "شرکت‌ها به استقرار در کشور ما بیش از جاهای دیگر اشتیاق نشان دهند". او گفت "دستگاه مالی و مالیاتی کشور باید در خدمت فعالیت اقتصادی باشد... باید به فکر سرمایه‌گذاری در حوزه‌ها و فعالیت‌های آینده‌دار باشیم".

به طور خلاصه او تأکید کرد که "فرانسه باید در سال ٢٠١٨، کمتر از سال ٢٠١٧ خرج کند".

وی افزایش هزینه‌های دولت را خطرناک و نوعی "اعتیاد" دانست و گفت: "ما روی آتش‌فشانی می‌رقصیم که هر روز قوی‌تر از روز قبل غرش می‌کند".

نخست‌وزیر ۴۶ سالۀ فرانسه به نمایندگان مجلس اطمینان داد که هدف وی پرهیز از شکاف اجتماعی است. او گفت مایل نیست که فرانسه به دو بخش "در حاشیه" و "جهانی‌شده" تقسیم شود. به همین دلیل وی بر اهمیت آموزش و پرورش و بهداشت تأکید کرد. به عنوان مثل او تعهد کرد که قیمت سیگار را باز هم افزایش دهد و به تدریج به بسته‌ای ١٠ یورو برساند. در حال حاضر قیمت بستۀ سیگار در فرانسه ٧ یورو است. او همچنین گفت که واکسیناسیون‌های اجباری برای کودکان و کمک بیمه‌های درمانی دولتی در تأمین هزینه‌های عینک و دندان‌پزشکی بیشتر خواهد شد.

با توجه به این که جناح سیاسی طرفدار رئیس جمهوری دارای اکثریت قاطع است، بدیهی است که ادوار فیلیپ از مجلس ملی رای اعتماد خواهد گرفت.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید