دسترسی به محتوای اصلی
ایران/قوۀ قضاییه

نرخ شتر و ارزش جان آدمی در ایران

متن توسط : ناصر اعتمادی
۲ دقیقه

خبرگزاری "مهر" در گزارشی مفصل دربارۀ چگونگی تعیین نرخ شتر که مبنای تعیین "دیه" یا خون بها در ایران است از جمله نوشته است که شرکت های بیمه برای پایین نگه داشتن نرخ دیه به واردات و پرورش شتر روی آورده اند.

تبلیغ بازرگانی

همین خبرگزاری افزوده است که یکی از مشغله های مهم دستگاه قضایی ایران در پایان هر سال تعیین نرخ شتر برای تعیین نرخ دیه برای سال پیش رو است و معمولاً پایین ترین نرخ شتر مبنای تعیین دیه یا خون بها قرار می گیرد.
البته در قوانین جاری ایران می توان علاوه بر نرخ شتر از نرخ گاو و گوسفند نیز برای تعیین دیه استفاده کرد که البته معمولاً به ندرت صورت می پذیرد.

مادۀ ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی ایران معیار انتخاب نرخ شتر را برای تعیین دیه سلامت و بی عیب بودن حیوان توصیف کرده و افزوده است : "البته شتر نباید زیاد لاغر باشد."

در این حال، عبدالعلی میرکوهی، معاون وزیر دادگستری، در توضیح چگونگی تعیین نرخ دیه گفته است : از آنجا که قیمت های شتر متفاوت است، وزارت دادگستری و قوۀ قضاییه از قیمت های شتر در ۳۲ استان کشور کسب اطلاع می کنند و سپس وزارت جهاد کشاورزی نرخ مصوب شتر را که همان نرخ دیه است ابلاغ می کند.

در این حال، معاون حقوقی قوۀ قضاییه ایران گفته است که روال عمومی تعیین دیه به این صورت است که هیئتی ویژه در درون قوۀ قضاییه برای اخذ قیمت شتر در استان های مختلف کشور تشکیل می شود و نتایج تحقیق خود را به اطلاع رییس قوۀ قضاییه ایران، آیت الله جواد آملی لاریجانی، می رساند و او نیز نهایتاً بر پایۀ گزارش های دریافت شده نرخ دیه که همان نرخ شتر است را تعیین و ابلاغ می کند. و به این ترتیب ارزش جان آدمی که بر پایۀ نرخ شتر تعریف می شود، هر سال تعیین می گردد.

با این همه، این نرخ بسته به اینکه آدمی مرد باشد یا زن، مسلمان یا غیرمسلمان... متغیر و سیّال است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.