نروژ محدودیت های خرید اوراق قرضۀ دولت ایران را لغو کرد

تبلیغ بازرگانی

در پی توافق اتمی ایران و شش قدرت جهانی، صندوق دولتی بازنشستگان نروژ که بزرگترین صندوق دارایی های دولتی در جهان است از نو اجازه یافت که سهام دولت ایران را خریداری کند. این صندوق که دارایی هایش ۷۳۵ میلیارد یورو برآور می شود به دلیل تحریم های بین المللی از سال ۲۰۱۴ اجازۀ خریداری اوراق قرضۀ کره شمالی، ایران و سوریه را نداشت.
وزارت مالیه نروژ با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که این وزارتخانه و وزارت امور خارجۀ نروژ تصمیم گرفتند که محدودیت های مربوط به خرید اوراق قرضۀ دولت ایران را لغو کنند. بانک نروژ ادارۀ این صندوق را که دارایی هایش حاصل درآمدهای نفتی دولت نروژ است برعهده دارد و از هرگونه اظهارنظر در مورد تصمیم اخیر صندوق دولتی بازنشستگان این کشور خودداری کرده است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید