تاجیکستان

نشستِ بین‌المللی تاجیکستان برای مبارزه با مواد مخدر در شهرِ دوشنبه

تاجیکستان در روز چهارشنبه میزبان نشست گروه "دوبلین کوچک" برای بحث در خصوص راههای مبارزه با قاچاق مواد مخدر بود.

تبلیغ بازرگانی

گروه "مینی دوبلین" با شرکت کشور های عضو اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا، ژاپن، نروژ و امریکا وهمچنین سازمان هایی چون کمیسیون اروپایی و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد به منظور بررسی مشکلات منطقه ای، مبارزه با قاچاق و تولید مواد مخدر در سال ١٩٩٠ پایه ریزی شد و هرسال یک کشور میزبانی آن را برعهده دارد.

گروه "دوبلین کوچک"، به عنوان انجمن مشاوره و همکاری غیر رسمی پیرامون مسائل مربوط به مشکلات منطقه ای و ویژه هر کشور در زمینه تولید غیرقانونی مواد مخدر، قاچاق و درخواست آن به شمار می رود.

در این نشست تازه، با شرکت سفیران کشورهای افغانستان، آلمان، انگلیس، آمریکا و ازبکستان و همچنین نمایندگانی از هیات های دیپلماتیک در تاجیکستان و سازمانهائی چون سازمان همکاری و امنیت اروپا، طرح توسعه سازمان ملل متحد
مبارزه با موادمخدر و جرایم سازمان ملل متحد، درباره راهکارهای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان و ازبکستان و همکاری دو دولت با اعضای گروه دوبلین کوچک تبادل نظر شد.

از سوی دیگر از زبان تره خیل محمدی، نماینده پارلمان و رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر، دریافتیم که اعضای این کمیسیون از برگزاری چنین نشستی خبر نداشته اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید