افغانستان

نشست بین المللی در مورد امنیت افغانستان در شهر هرات برگزار شد

دومین نشست بین المللی گفتگوهای دوجانبه کابل- اسلام اباد و چهارمین نشست گفتگوهای امنیتی هرات امروز جمعه ۱۰ مهر/ ۲ اکتبر ۲۰۱۵ در ولایت هرات در غرب افغانستان برگزار شد.بقلم: علی آرمان

تبلیغ بازرگانی

به گزارش رادیو بین المللی فرانسه، مسئولان برگزارکننده این نشست گفته‌اند، در این نشست بین المللی در مورد وضعیت امنیتی افغانستان، منطقه و جهان و هم‌چنان چگونگی مبارزه با شبکه‌های تروریزم بین المللی صحبت می‌گردد.

احمدنصیری،هماهنگ‌کننده این نشست بین المللی در هرات گفت، در این نشست نمایندگان ۲۵ کشورهای منطقه و جهان و ۱۵۰ تن از مقام‌های حکومتی افغانستان شرکت کرده¬اند.

نصیری افزود، این نشست برای سه روز ادامه دارد و مسایل مهم افغانستان، منطقه و جهان مورد بحث قرار خواهند گرفت که چگونگی مبارزه با شبکه‌های ترویزم بین المللی از جمله داعش و طالبان محور این نشست را تشکیل می‌دهند.

این نشست بین المللی به میزبانی انستیتوت مطالعات استرتیژیک افغانستان در "قلعه اختیارالدین" شهر هرات برگزار گردیده است.

گفتگوهای دوجانبه کابل- اسلام اباد

احمد نصیری، هماهنگ کننده این نشست بین المللی در ادامه گفت، در کنار گفتگوهای امنیتی هرات مسایل افغانستان و پاکستان بصورت خاص به حضور نمایندگان کشورهای منطقه و جهان مورد بحث قرار خواهند گرفت.

نصیری افزود، قرار است در این نشست دوجانبه کابل- اسلام اباد وضعیت امنیتی افغانستان و پاکستان همراه با راه‌حل‌ها بمنظور برقراری صلح و بهبود روابط دو جانبه مورد بررسی قرار گیرد.

در همین حال، شماری از فعالان سیاسی افغانستان می‌گویند، برگزاری چنین نشست‌های بین المللی می‌تواند در بخش‌های امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، صلح و کاهش مواد مخدر تأثیر شایان بگذارد.

این چهارمین نشست بین المللی گفتگو‌های امنیتی هرات و دومین نشست دوجانبه کابل- اسلام اباد است که تحت تدابیر شدید امنیتی در شهر هرات برگزار گردیده و برای سه روز ادامه دارد.

شهر هرات پایتخت اقتصادی افغانستان و یکی از شهرهای بسیار مهم اقتصادی و تجارتی این کشور به شمار می‌رود که با کشور ایران مرز مشترک دارد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید