ایران / اتحادیه اروپا

نشست روز بیست سوم ژانویه و تشدید تحریم ها علیه ایران

RFI/Persan

وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه، بیست و سوم ژانویه، طی نشستی نحوۀ تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرارخواهند داد.

تبلیغ بازرگانی

آلن ژوپه وزیرامور خارجه فرانسه روزپنجشنبه پس از دیدارتا همتای استرالیائی خود درپاریس گفت: "انتظارمی رود وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا آینده درمورد تحریم های تازه برای ایران به توافق برسند.
گزارش ها حاکی است که کشورهای عضو اتحادیه درمورد رئوس تحریم های تازه به توافق اصولی دست یافته اند و احتمال می رود روز دوشنبه موارد آن اعلام شود.

به گفته الن ژوپه تحریم های آینده که احتمالاً روزدوشنبه دردستورکار قرارخواهدگرفت "نفت و دارائی ها ی بانک مرکزی جمهوری اسلامی" خواهد بود.
به گزارش منابع خبری وزیرامور خارجه استرالیا نیز درپایان دیدار با همتای فرانسوی خود به کشورهائی که به گفته وی به واردات نفت ازایران ادامه می دهند هشدارداد.
وزیرامورخارجه استرالیا گفت این کشورها باید درنظرداشته باشند که قدرت های جهان به این دلیل درپی اعمال فشاربرتهران هستند که آن را وادار به تغییرموضع هسته ای خود نمایند.

ازسوی دیگر به گزارش منابع خبری، شرکت نفت تُرکیه "توپراس" نیز درحال برنامه ریزی برای کاهش خرید نفت خود ازایران است.
به گزارش رویترز، مقامات شرکت بزرگ نفتی تُرکیه برنامه هایی برای دیداربا مقامات نفتی عربستان سعودی تهیه کرده اند که بتواند درمذاکرات با این مقامات تا تابستان آینده منابع جایگزینی را برای نیازهای نفت خود تامین نمایند. لازم به یادآوری است که ترکیه سی درصد نفت نیازهای نفت خود را از ایران تهیه می کند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید