مصر

نشست سازمان همکاری اسلامی در قاهره برگزار می گردد

وزرای کشور های عضو سازمان همکاری اسلامی امروز در قاهره در یک نشست مقدماتی شرکت خواهند کرد که زمینه را برای برگزاری نشست اصلی این سازمان در روز چهارشنبه آماده می کند. گفته میشود در این نشست مداخله نظامی فرانسه در مالی و تحولات سوریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

تبلیغ بازرگانی

اکمل الدین احسان اوغلو، دبیر کل سازمان همکاری اسلامی امروز گفت نشست کنونی می بایست در سال ۲۰۱۱ در قاهره برگزار می شد اما بدلیل تحولات بهار عرب برگزاری آن به تاخیر افتاد.

بگفته او در این نشست تحولات مختلفی که کشور های اسلامی در خاورمیانه، آفریقا و آسیا با آن روبروهستند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اگرچه کشور های عضو سازمان به مداخله نظامی فرانسه در مالی و یا تحولات سوریه واکنشهای گوناگونی از خود نشان داده اند با این حال دبیر کل سازمان همکاری اسلامی می گوید نشست قاهره فرصتی خواهد بود تا شرکت کنندگان، " مواضع خود را هماهنگ و از حاکمیت و تمامیت ارضی " دولت های شان حمایت کنند.

در حالیکه مصر از مداخله نظامی فرانسه در مالی انتقاد کرده است الجزایر و چاد از کشور هایی هستند که از این مداخله حمایت کرده اند.

ایران یکی از کشور های شرکت کننده در نشست قاهره را تشکیل میدهد در حالیکه سوریه بدلیل تعلیق عضویت این کشور در سازمان همکاری اسلامی در این نشست شرکت نخواهد داشت.

انتظار می رود تحولات سوریه با حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران در نشست قاهره  و حمایت این کشور از رژیم دمشق در برابر آنچه که ایران پشتیبانی عربستان سعودی و قطر از مخالفان بشار اسد می نامد، به یکی از موضوعات داغ این نشست مبدل گردد.

قابل یاد آوری است که محمود احمودی نژاد اولین رئیس جمهوری ایران است که از سال ۱۹۸۰ بدینسو به مصر سفر می کند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید