فرانسه/مطبوعات

نشست سران اتحادیه اروپا دربلغارستان درمطبوعات فرانسه

@fotolia

نشست سران اتحادیه اروپا در"صوفیا" پایتخت بلغارستان، ظاهراً بدون اتخاذ تصمیم مهمی درجهت مقابله با سیاست‌های تندو تیزدونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به کارخود پایان داد. روزنامه‌های فرانسه درگزارشی‌هایی به آنچه که روز گذشته دربلغارستان گذشت پرداخته‌اند.

تبلیغ بازرگانی

هومنیته، ارگان هوادران حزب کمونیست فرانسه، می‌نویسد: نشست بلغارستان، به ویژه درمورد موضوعاتی مانند برجام، ایران و تجارت با آمریکا با یک بیانیه‌ی حد اقلی پیرامون تصمیمات آینده به پایان رسید.

هومنیته می نویسد: علی رغم پیام‌های رهبران درباره داشتن سیاست واحد وخواست تقویت اتحاد اعضای اتحادیه همه چیزدراین باره حل شده به نظرنمی رسد. ازیک سو شرکت های فراملیتی بزرگی مانند "توتال" یا شرکت عظیم کشتی‌رانی دانمارکی خروج خود ازایران را اعلام می دارند، وازدیگرسو درپاریس امانوئل مکرون برخواست خود مبنی براقدام مشترک موثر علیه تصمیمات تحریمی آمریکا پافشاری می‌کند.

مکرون می‌گوید: این رویداها اروپا را باید بیدارکند، اروپا باید بدان که چه می‌خواهد. مکرون می‌افزاید: اروپا باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد تمکین کند یا واکنش نشان دهد و خود ابتکارعمل را به دست گیرد. رئیس جمهوری فرانسه می افزاید: واکنش امروز ما محک مهمی است برای دفاع ما ازحاکمیت ملی کشورهای اروپایی ، حتی درمقابل کشور دوستی مانند آمریکا.

هومنیته می‌نویسد: به نظرمی‌رسد که درحال حاضر ارپائیان برای مقابله به تحریم های آمریکا به مقررات مصوبه‌ی 1996تحت عنوان "تمهیدات بازدارنده" رجوع می‌کنند. این مصوبه به کشورهای اروپایی امکان می‌دهد راساً با استفاده از اهرم‌های حقوق تجارت برای حفاظتد ازمنافع شرکت‌های تجاری وصنعتی خود وارد عمل شده و آنها را یاری دهند.

فیگارو بخش مهمی ازگزارش نشست بلغارستان را به سخنان رئیس جمهوری فرانسه اختصاص داده که نگران افول قدرت ونقش سنتی اتحادیه اروپا درجهان است. به نوشته فیگارو، امانوئل مکرون دراین نشست علناً بی صبری خود را نسبت به رکود دراروپا نشان داد. امانوئل مکرون گفت: دراروپا دیگرحال هوای تلاش برای طرح های بلند‍‌پروازانه دیده نمی‌شود، این آن چیزی است که من ازتابستان آینده از آلمان ودیگرشرکای دیگرمان انتظارخواهم داشت.

رئیس جمهوری فرانسه افزوده است: ازپایان جنگ جهانی دوم تا کنون اروپا هرگزاین چنین نیرومند ، و درعین حال هیچگاه اوضاع نیزدراتحادیه تا این حد وخیم نبوده است. فیگارو می‌نویسد: در"صوفیا" رهبران 28 کشورباردیگر برهمبستگی و اصول سنگ بنای اتحادیه اروپا تاکید کردند، اما نهایتاً به هیچ پیشرفتی درگفت وگو ها دست نیافتند.

به نوشته فیگاروسران اتحادیه همچنان خواستارحفظ برجام هستند و گفته اند برای حفظ منافع اقتصادی صنایع خود درایران تلاش خواهند کرد. رئیس کمیسیون اروپا گفته است که ازهمین امروز/ جمعه 18 ماه مه/ مصوبه "تمهیدات بازدارنده" برای حفاظت ازتجارت اروپا به اجرا گذاشته خواهد شد.

رئیس جمهوری فرانسه، ضمن تقدیراز مقامات اروپایی درمقابله با افزایش تعرفه‌های گمرکی آمریکا برروی آلومینوم و فولاد، تاکید کرده است که تا هنگامی که اروپا برای همیشه ازافزایش تعرفه‌های آمریکا معاف نشود هیچ مذاکره تجاری با آمریکا نباید صورت پذیرد.

ازسیاست کمی دورشویم و به کره خاکی بیماربه‌پردازیم. لیبراسیون با انتشار گزارش نگران کننده ای تحت عنوان "انقراض بزرگ" درمورد مهاجرت وانقراض انواع مائده های طبیعی درفرانسه هشدارمی‌دهد. البته آنچه که لیبراسیون درگزارش هفت صفحه‌ای خود به آن پرداخته اکنون سال‌هاست که دردستورکارمطبوعات و محافل محیط زیستی قراردارد. انقراض بی وقفه و شتابناک برخی از انواع شناخته شده حشرات، حیوانات وگیاهان درمحیط های اسکان جمعیت های انسانی، به ویژه درشهرهای صنعتی بزرگ.

یک کارشناس بهداشت محیط زیست به لیبراسیون گفته است: درروستاهای فرانسه دیریست که کسی سحرگاهان با صدای برندگان بیدارنمی شود، پرندگان یا مهاجرت کرده یا به قتل رسیده اند. وی گفته است سکوت پرندگان درروستا‌های ما نشانی از انقراض آنها دارد. به گفته این کارشناس دهه ها استفاده از"کودشیمایی" زمین های کشاورزی را خطرناک ترین مکان ها برای ادامه حیات جانورانی کرده است که با انسان زندگی می‌کرده اند.

لیبراسیون می‌نویسد: پانزده نوع ازجانوران ازحشره، پرنده یا خزنده، که درفضاهای شهری و روستایی همراه انسان‌ها زندگی می‌کردند با سرعت بسیاربالایی درآستانه انقراض قرارگرفته‌اند. برخی از این انواع، به نوشته لیبراسیون، بدین قراراست. زنبورهاٍ، کبوترهای مزارع، مرغ ماهی‌خوار، خفاش‌ها، کرم خاکی، سنجاقک، خرگوش‌ها، بالن‌ها، مارها وانواع گل‌های وحشی.

"برونوداوید" رئیس موزه تاریخ طبیعی درپاریس درگفت وگویی با لیبراسیون گفته است که حتی ده سال پیش من با صدای پرندگان بیدارمی‌شدم، اما دیگرصدای از پرندگان شهری شنیده نمی‌شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید