بین‌المللی/ گروه ٢٠

نشست گروه ٢٠ با وعدۀ رشد خاتمه یافت

رهبران گروه ٢٠ قدرت اقتصادی جهان، در پایان نشست دو روزه‌شان در بریزبن استرالیا، با انتشار بیانیه‌ای تعهد کردند که تولید ناخالص ملی‌شان را به جای ٢درصد، ٢٫١ درصد تا سال ٢٠١٨ افزایش دهند.

تبلیغ بازرگانی

بیانیۀ نشست گروه ٢٠، تصریح می کند که این اقدام به کشورهای عضو امکان می دهد که تولید ناخالص ملی‌شان را بیش از ٢هزار میلیارد دلار افزایش داده و میلیون‌ها شغل ایجاد کنند.
بیانیه پایانی اضافه می کند که برای رسیدن به این هدف پلاتفرمی در پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زیرساخت‌ها به منظور تسهیل رابطۀ حکومت‌ها و بخش خصوصی و همچنین بانک‌های سرمایه‌گذار ایجاد خواهد شد.

در واکنش به این هدف اعلام شده، "کریستین لاگرد"، مدیر کل صندوق بین المللی پول، گفته است که اعلام این هدف یک چیز است و تحقق آن چیز دیگر و به همین دلیل وظیفۀ صندوق بین‌المللی پول نظارت بر چگونگی انجام این تعهد در تک تک کشورهای عضو گروه ٢٠ است.
کشورهای گروه ٢٠، همچنین تعهد کردند که تا سال ٢٠٢۵ فاصلۀ نرخ اشتغال میان زنان و مردان را به میزان ٢۵ درصد کاهش دهند. در این حال، سازمان ها و نهادهای مستقل بین المللی تدابیر گروه ٢٠ را در مقابله با فرار مالیاتی و شفافیت مالی ناچیز و ناکافی توصیف کردند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید