فرانسه/مطبوعات

نشست 15 روزه سازمان ملل برای تعیین رئوس حقوق دریاها

@fotolia

نشست پانزده روزه سازمان ملل، برای نجات تاراج ذخایرطبیعی درعمق آبهای بین‌المللی دریاها واقیانوس‌ها، ازروزگذشته درمقراین سازمان درنیویورک اغازشد. اکنون دهه‌هاست که کشورهای قدرتمند، وصاحبان تکنولوژی‌های برتر، به استفاده وسیع ازمنابع وثروت‌های دریاهای آزاد می‌پردازند، بدون این‌که حد ومرز حقوقی برآن مترتب باشد.

تبلیغ بازرگانی

هومنیته، ارگان هواداران حزب کمونیست فرانسه، دریک گزارش مفصل به نشست نیویورک ووضعیت ناهنجاراستفاده ازذخایردریایی پرداخته.هومنیته می‌نویسد: پس ازنشست بزرگ آب و هوا درپاریس تحت عنوان "کُوپ 21"، که با موفقیت به حیاتی‌ترین سرمایه همگانی کره زمین یعنی وضع گرمایش زمین پرداخت، اکنون نشست دیگری با همان اهمیت درنیویورک کارخود را آغازکرده است.

هومنیته می‌نویسد: اولین گام درموردحقوق دریاها درسال 1982با کنوانسیون مقررات دریایی برداشته شد ومتنی به تصویب رسید که از1994 قوت اجرایی یافت، اما نقطه مورداختلاف دراین کنوانسیون این است که برای آبهای بین‌المللی آزاد هیچگونه پیش بینی درآن نشده است و پروازهای اکتشافی، دریانوردی، تحقیقات علمی وحتی استفاده ازمنابع و ذخایردریاها برای همگان ازاد اعلام شده است.

هومنیته می‌نویسد: ازآن هنگام دامنه‌ی تکنولوژی مورد استفاده درزیرآبهای بین‌المللی به شدت توسعه یافته است. سطوح زیرین دریاها واقیانوس ها مملو ازکابل های عظیم حمل انرژی انباشته شده است. همزمان ذخایرعظیم ثروت‌های موجود درعمق آبهای بین‌المللی طمع بسیاری ازقدرت‌های جهان را برانگیخته است.

صیدهای عظیم دریایی، وجود صنایع عظیم استخراج واستحصال فراورده‌های دریایی، تغییرات جوی موجود بشدت باعث فرسایش دریاها شده است. به نوشته هومنیته برای جلوگیری ازبه وجود آمدن یک بحران جهانی می‌باید دامنه کنوانسیون موجود را به مقررات تازه ای درمورد آبهای بین‌المللی تجهیزکرد.

هومنیته می‌نویسد: ازموضوعات دیگری که اهمیت آن برای جهان کمتراز استفاده غیرمتعارف از ذخایردریاها نیست، موضوع ذخایرژنتیک موجود دردریاهاست که هم اکنون نیزصنایع ازآن استفاده می‌کنند. به نوشته هومنیته پیش بینی می‌شود که ارزش تجاری "بیوتکنولوژی" دریاها درسال 2025 ازشش ونیم میلیارد دلارفراتررود.

هومنیته می‌افزاید: شرایط موجود درعمق اقیانوس‌ها مانند عدم وجود نور، فشارزیاد و وجود فعالیت‌های شیمیایی "اسیدی" موجب شده است که موجوداتی ازجمله حیوانات، ویروس ها و میکروب‌های ناشناخته که برای جهان پزشکی و تولیدات زیبایی انسان ازاهمیت بسیاری برخورداراست مورد توجه قرارگیرند.

یک بیولوژیست فرانسوی به هومنیته گفته است: امیداراست که حاصل نشست کنونی آن گونه باشد که ذخایرموجود دردریاهای آزاد و اقیانوس‌ها به یک ثروت همگانی جهانی با توزیع عادلانه میان بخش فقیرو ثروتمند گیتی تبدیل شود. واما، طالبان افغانستان روزگذشته اعلام داشتند که رهبرتاریخی گروه اسلامگرای "حقانی" درگذشته است.

فیگارو درگزارشی با اشاره به مرگ جلال‌الدین حقانی می‌نویسد: اگرگروه جهادگرایان تحت امرجلال الدین حقانی همچنان حاضر وفعال است، دلیل انرا باید درکمک‌های بی دریغ کشورهای عرب همسایه جستجو کرد. پاکستان، عربستان سعودی وامارات متحده عربی سال‌های طولانی است که منابع مالی گروه حقانی را تامین می‌کنند. این گروه توانسته است به مرورزمان شبکه حامیان خود را تا آسیای جنوب شرقی گسترش دهد. فیگارو می‌افزاید جالب این‌که این کمک‌ها همچنان ادامه دارد.

فیگارومی‌نویسد: درصحنه سیاسی - نظامی حضورگروه حقانی برای پاکستان ازاین جهت اهمیت دارد که می‌تواند مانعی برسرافزایش نفوذ هند درمنطقه باشد و برای عربستان سعودی این گروه عاملی است که می‌تواند برای ممانعت از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی به‌کارگرفته شود. درلیبراسیون یک گزارش دو صفحه‌ای به آخرین تحولات جنگ داخلی یمن اختصاص یافته.

لازم به یاد‌آوری است که سازمان ملل متحد ازفردا/ پنج شنبه ششم سپتامبر/ دورتازه‌ای ازمذاکرات را پیرامون بحران داخلی یمن مدیریت خواهد کرد. لیبراسیون می‌نویسد: دراحتمال به نتیجه رسیدن این نشست نیزمی‌توان تردید کرد. خروج ازبحران یمن به این آسانی دردسترس نیست، زیرا رقابت های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران وعربستان همچنان ادامه دارد و مانع رسیدن به یک توافق صلح است.

لیبراسیون می‌نویسد: ازهنگام آغازبحران وجنگ داخلی یمن در2011میلادی تا کنون هفت توافق اتش بس، که سازمان ملل مدیریت کرده است، با شکست روبه روشده است. همزمان دو فرستاده ویژه سازمان ملل به بحران یمن نیز طی هفت سال فعالیت دیپلماتیک درماموریت خود با شکست مواجه شده‌اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید