بین المللی

نشست G20 : چارچوبهای جدید برای سیستم مالی جهانی

متن توسط : شاهرخ بهزادی
۹ دقیقه

سومین نشست سران کشورها گروه بیست G20 – 8 کشوربزرگ صنعتی و ثروتمند جهان باضافه 12 کشوربزرگ نو خاسته صنعتی ، امشب( شنبه) در شهر تورنتوی کانادا بر گزار میگردد. ایجادچارچوب های قانونی جدید برای سیستم های مالی و بانکداری جهانی، ازجمله موضوعات مهمی است که دراین سومین نشست سران این کشورها، درباره آن بحث و تبادل نظر شده و درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.

تبلیغ بازرگانی

سومین نشست سران کشورهای گروه بیست G20 – 8 کشور بزرگ صنعتی و ثروتمند جهان باضافه 12 کشور بزرگ نوخاسته صنعتی ، امشب( شنبه) در شهر تورنتوی کانادا بر گزار میگردد.

ایجادچارچوب های قانونی جدید برای سیستم های مالی و بانکداری جهانی، از جمله موضاعات مهمی است که دراین سومین نشست سران این کشورها، در باره آن بحث و تبادل نظر شده و درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.

"استفن هارپر" نخست وزیر کانادا دیشب، جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت که وی متقاعد گردیده که سران کشورهای گروه بیست(G20 ) بر روی بسیاری از موضاعات مورد گفتگو ،خصوصاً برقراری چارچوب ها ی جدید و قانونمندی بیشتردر امورمالی جهانی به توافق خواهند رسید. وی گفته است که اما، وضع مالیات بر سود ویژه بانکها که ناشی از عملکرد های سودا گرانه آنهاباشد ، نمی تواند توافق اکثریت را بدنبال داشته باشد.

در این خصوص کشورهای گروه بیست که درنشست پیتسبورگ اتفاق نظرداشته و صندوق بین المللی پول را مأمور بررسی و ارائه پیشنهاداتی دراین باره نموده بودند، نهایتاً دچارچند دستگی شده و بسیاری از کشورها ، از جمله برزیل، روسیه، هند، چین ، کانادا و استرالیا اعتقاد دارند که سیستم های بانکی آنها نیاز به این دگرگونی وایجاد چارچوب هایی که کنترل های بسیار شدید و وضع مالیات جدید بر روی عملکردشان را تجویزمیکند، ندارند.

در برابر این کشورها، آلمان، فرانسه و انگلستان قرار دارند که خواهان ایجاد چارچوب های جدیدی برای بانکها شده و از وضع مالیات بر روی عملکرد بانکها دفاع میکنند.

در باره آمریکا که این عقیده از آنجا سرچشمه میگیرد، باید منتظر ماند که این چارچوب های جدید به هنگام اتخاذ آرا بر روی لایحه بودجه سال 1010-2011مورد توافق کنگره این کشور قرارخواهد گرفت یا نه؟

در باره این رویداد با شاهین فاطمی اقتصاد دان ورئیس مرکز اروپائی مطالعات بین المللی گفتگوئی انجام داده ایم

از وی میپرسیم که چگونه میتوان کشورهایی با سیستم های مختلف را هماهنگ نموده تا تحت چارچوب یک مقررات واحد بین المللی قرار گیرند؟

این رفرم های پیش بینی شده دربخش مالی چه ابعادی دارند و آیا نهادهای مالی بین المللی برخاسته ازمناسبات جهانی پس ازجنگ جهانی دوم را نیزدربرمیگیرد؟

گفتگو با شاهین فاطمی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید