افغانستان/ طالبان/ امنیتی

حملۀ نظامی دولت به طالبان در بادغیس

مسئولین نظامی امروز دوشنبه اعلان کردند که عملیات برای باز پس گیری محلۀ «جوند»، در بادغیس، که روز قبل توسط طالبان اشغال شده بود، آغاز شده است.

تبلیغ بازرگانی

به گفتۀ مسئولین نظامی، نیروهای ویژۀ ارتش افغانستان امروز به منطقۀ «جوند»، در بادغیس فرستاده شده اند. این منطقه، که در یک محیط منزوی قرار دارد و راه های رفت و آمد آن هم هنوز هم ساخته نشده اند، دیشب توسط نیروهای طالبان، مورد حمله قرار گرفته و در تصرف آنان درامد. فرمانده و نیروهای پولیس جوند هم، بعد از این حمله، در محاصره طالبان قرار گرفتند. گفته می شود که انبار جنگ افزارهای نظامیان افغان نیز به دست طالبان افتاده است.

حکومت سالهاست که بر این مناطق کنترول چندانی ندارد و با وجود تعهدات مکرر مسئولین، کار شاهراه حلقه ای که باید از این مسیر، هرات را به مزارشریف وصل میکرد هم پیشرفت چندانی نداشته است. روزنامۀ هشت صبح، در مورد عدم توجه به این ولایت،  نوشته است که تنها چند مامور حکومت در چهار دیواری تعمیر ولسوالی در آن «حکومتداری» می‌کنند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید