افغانستان

بیش از ۶۰ درصد دختران در افغانستان، قبل از ۱۵ سالگی ترک تحصیل می‌کنند

در افغانستان، بیش از ۶۰ درصد دختران قبل از پانزده سالگی ترک تحصیل می‌کنند
در افغانستان، بیش از ۶۰ درصد دختران قبل از پانزده سالگی ترک تحصیل می‌کنند dr

یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد از دختران در افغانستان قبل از پانزده سالگی، ترک تحصیل می‌کنند. در این تحقیق آورده شده که در اکثریت موارد، تصمیم ترک تحصیل دختران از سوی مردان خانواده گرفته می‌شود. 

تبلیغ بازرگانی

این تحقیق زیر نام "بررسی دسترسی دختران به تعلیم و تربیت؛ چالش‌ها و فرصت‌ها" از سوی نهاد تحقیقاتی حقوق بانوان و کودکان انجام شده که در آن با ۱۳۷۳ دانش‌آموز، والدین، مسوولین آموزش و پرورش، آموزگاران، کمیسیون مستقل حقوق بشر، جامعه مدنی و مسئولین وزارت حج و اوقاف گفتگو شده است‌.

والدینی که در این نظرسنجی اشتراک کرده‌اند، گفته‌اند که ۶۳ درصد دختران بین سنین ۱۳ تا ۱۵ سالگی ترک تحصیل می‌کنند و نیز ۲۶ درصد دختران گفته‌اند که پس از ۱۵ سالگی، تحصیل را ادامه نمی‌دهند.

این تحقیق در مورد دلایل ترک تحصیل نیز آورده که برای ۶۴ درصد از دختران، مردان خانواده تصمیم ترک تحصیل می‌گیرند درحالی که ۲۶ درصد دیگر بنابر دلایل دیگر ناگزیر به ترک تحصیل می‌شوند.

در این نظرسنجی هم‌چنین تاکید شده که ۴۸ درصد جنگ و ناامنی، ۲۱ درصد رسم و رواج سنتی جامعه و ۳۱ درصد هم فقر و جا‌به‌جایی خانواده‌ها زمینه‌ساز ترک تحصیل دختران می‌شود.

این نظرسنجی درحالی نشر شده که آمارها نشان می‌دهد ۳.۷ میلیون کودک در افغانستان از رفتن به مدرسه محروم هستند.

در این نظرسنجی پیشنهاد شده تا بودجه بیشتری برای زمینه‌سازی تحصیل دختران در اختیار وزارت معارف قرار داده شود و نیز خواسته شده تا برنامه ملی برای منع ازدواج کودکان تطبیق گردد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید