نفوذ داعش در افغانستان تا تحصیلکرده‌های کابل توسعه یافته است

یک گروه از اعضای داعش در افغانستان
یک گروه از اعضای داعش در افغانستان داعش

خبرگزاری فرانسه در گزارشی مفصل نوشت که گروه دولت اسلامی سلطۀ خود را در افغانستان تا کابل و خطرناکترین مناطق این کشور گسترش داده است. در این گزارش می خوانیم که داعش توانسته از میان طبقۀ متوسط، دانشجویان، اساتید دانشگاه ها و تجار و کسبه افغانستان عضوگیری کند. گروه داعش که تا پیش از این در شرق افغانستان مستقر بود طی هجده ماه گذشته مسئولیت حدود بیست حملۀ نظامی و عملیات تروریستی را در پایتخت افغانستان برعهده گرفته است.

تبلیغ بازرگانی

پیشروی داعش موجب نگرانی مردم غیرنظامی خسته از دهه ها جنگ و خشونت و همچنین مقامات امنیتی و نظامی افغانستان و ایالات متحد آمریکا شده است. شاخۀ داعش در افغانستان تحت عنوان "خراسان" از سال ٢٠١۴ فعال شده و فعالیت های نظامی آن در افغانستان از سال ۲٠١٦ رو به گسترش نهاده است.

به گفتۀ کارشناسان کسانی که جذب داعش در افغانستان می شوند متعلق به نسلی هستند که هرگونه حساسیّت را نسبت به جنگ و خشونت از دست داده‌اند. یک مقام امنیتی افغانستان گفته است که نیروهای داعش در افغانستان را نه کشاورزان که افراد تحصیلکرده تشکیل می دهند.

اگر چه آمار و اطلاعات دقیقی در مورد شمار اعضای داعش در افغانستان وجود ندارد، اما، صفوف این گروه به یاری شبکه های اجتماعی، مساجد و همچنین مدارس و دانشگاه های افغانستان رو به توسعه است. توسعۀ نفوذ داعش در افغانستان این کشور را به یکی از پایگاه های مهم این گروه تبدیل کرده که قادر است از این طریق بسیاری از جهادیون پراکنده را به صفوف خود جلب کند. یکی از اهداف مهم گروه داعش در افغانستان، به گفتۀ کارشناسان، برانگیختن تنفر اکثریت سنی از شیعیان است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید