آمریکا/انتخابات

نقشۀ فعّال (اینتراکتیو) نتایج انتخابات آمریکا

شهروندان آمریکا، روز سه شنبه ٨ نوامبر، رئیس جمهوری، کلیۀ ٤٣٥ عضو مجلس نمایندگان، ٣٤ سناتور، ١٢ فرماندار ایالتی و شمار بسیاری از شهرداران، قُضات، کلانتران و اعضای انجمن‌های شهر را بر می گزینند و نظر خود را در بارۀ ١٥٧ همه پرسی مختلف محلی و ایالتی اعلام می کنند.نتایج این انتخابات و همه پرسی‌ها با توجه به ساعات بسته شدن دفاتر رای‌گیری بمرور اعلام می‌شود.این نتایج را بصورت زنده و همزمان با اعلام آن‌ها بر روز نقشۀ فعّال (اینتراکتیو) زیر مشاهده کنید.به این منظور انتخابات (ریاست جمهوری، سنا، مجلس نمایندگان، فرمانداران ایالتی، رای گیری‌های محلی) و یا ایالت مورد نظر خود را فعال کنید و نتایج بدست آمده را بصورت زنده مشاهده نمائید. 

تبلیغ بازرگانی

شهروندان آمریکا، امروز سه شنبه ٨ نوامبر، رئیس جمهوری، کلیۀ ٤٣٥ عضو مجلس نمایندگان، ٣٤ سناتور، ١٢ فرماندار ایالتی و شمار بسیاری از شهرداران، قُضات، کلانتران و اعضای انجمن‌های شهر را بر می گزینند و نظر خود را در بارۀ ١٥٧ همه پرسی مختلف محلی و ایالتی اعلام می کنند.
نتایج این انتخابات و همه پرسی‌ها با توجه به ساعات بسته شدن دفاتر رای‌گیری بمرور اعلام می‌شود.
این نتایج را بصورت زنده و همزمان با اعلام آن‌ها بر روز نقشۀ فعّال (اینتراکتیو) زیر مشاهده کنید.
به این منظور انتخابات (ریاست جمهوری، سنا، مجلس نمایندگان، فرمانداران ایالتی، رای گیری‌های محلی) و یا ایالت مورد نظر خود را فعال کنید و نتایج بدست آمده را بصورت زنده مشاهده نمائید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید