ایران

نقش اقوام در رفع بحران جانشینی و گذار به دموکراسی

متن توسط : ناصر اعتمادی
۱۲ دقیقه

جمعه یازدهم ژوئن جلسه ای در "استودیو گابریل" پاریس با حضور نمایندگان اقوام و شخصیت های ایرانی مخالف جمهوری اسلامی برگزار شد و در آن موضوع جانشینی حکومت اسلامی و نقش اقوام در گذار به دموکراسی در ایران مورد بحث قرار گرفت. شهلا رستمی گفتگوهایی با شرکت کنندگان در این نشست انجام داده است.

تبلیغ بازرگانی

دیروز جمعه یازدهم ژوئن، به ابتکار نویسندۀ فرانسوی "برنار هانری-له وی" جلسه ای در محل "استودیو گابریل" پاریس و با حضور شماری از شخصیت های ایرانی مخالف جمهوری اسلامی برگزار شد. مهمانان ایرانی این جلسه عبارتند بودند از مهرداد خوانساری، دیپلمات پیشین، محسن مخملباف، سینماگر سرشناس، علیرضا نوری زاد، روزنامه نگار و نویسنده، رضا حسین بُر، سخنگوی جبهۀ مردم بلوچستان ایران، موسی شریفی، عضو حزب همبستگی دموکراتیک اهواز، عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب زحمتکشان کردستان ایران- کومه له، حسن شریفی، عضو حزب دموکرات کردستان ایران و امیرحسین جهانشاهی نویسنده و از مخالفان حکومت اسلامی ایران در خارج.
دو مهمان دیگر این جلسه، خانم مهرانگیز کار و محمد محسن سازگارا که نتوانسته بودند در آن شرکت کنند پیام های جداگانه ای خطاب به جلسه فرستاده بودند.
شهلا رستمی، خبرنگار بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه با حضور در این نشست گفتگوهای کوتاهی با شرکت کنندگان ایرانی در آن انجام داده که می توانید در زیر گوش کنید

:

نقش اقوام در گذار به دموکراسی در ایران

در آغاز همین مصاحبه علیرضا نوری زاده گفته است : از آنجا که دعوت کنندۀ این جلسه نویسندۀ فرانسوی "برنار هانری له وی" بوده و نه مثلاً یک شخصیت رسمی دولت فرانسه در آن شرکت کرده است.
امیرحسین جهانشاهی به همین مناسبت از لزوم پُر کردن خلاء سیاسی پیش از حتا پایان حکومت اسلامی در ایران سخن گفته است.

با این حال، ویژگی جلسه "استودیو گابریل" حضور نمایندگان اقوام ایرانی در آن بود. موسی شریفی نمایندۀ حزب همبستگی دموکراتیک اهواز تلاش اقوام عرب ایرانی را بخشی از تلاش عمومی مردم ایران برای گذار به دموکراسی تعریف کرده است. همین نظر را رضا حسین بُر، سخنگوی جبهۀ مردم بلوچستان، دارد . او نه تنها اقوام ایران را پشتیبان جنبش کنونی سبز ایران می داند، بلکه نیز معتقد است که وظیفۀ اقوام ایرانی اشاعۀ این جنبش به استان ها و اقصی نقاط کشور است، زیرا برخوداری اقوام ایران از دموکراسی، از برابری و حقوق شهروندی منوط به موفقیت جنبش سبز ایران به عنوان جنبش عمومی دموکراسی خواهی است.
و در آخر محسن مخلباف با تأکید بر همین نکته شرکت اقوام را در جنبش آزادی خواهی مردم ایران شرط مهم موفقیت آن توصیف کرده است. زیرا ایران، به گفتۀ او، چیزی جز همین اقوام و همبستگی و همزیستی میان آنان نیست.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید