ایالات متحده

نقش نهادهای سیاسی ایالات متحده در تعدیل سیاست های ترامپ- گفتگو با هوشنگ امیر احمدی

هوشنگ امیر احمدی، استاد علوم سیاسی در ایالات متحده
هوشنگ امیر احمدی، استاد علوم سیاسی در ایالات متحده

مسایلی را که دونالد ترامپ، در زمانی که کاندیدای انتخابات بود اعلان کرد گاهی چنان شدید بودند که انتظار میرود نهاد های سیاسی این کشور در آینده تلاش کنند در آن تعدیل بیاورند.

تبلیغ بازرگانی

آیا نهاد های ساسی ایالات متحده میتوانند در برابر افراط گری های احتمالی دونالد ترامپ بایستند ؟ آیا دونالد ترمپ مجبور است به پیمان های که ایالات متحده با کشورهای دیگر امضاء کرده است پایبند بماند ؟ در بررسی این مسایل گفتگوی دارم با آقای هوشنگ امیر احمدی، استاد علوم سیاسی در ایالات متحده.

آقای هوشنگ امیر احمدی میگوید که آقای ترامپ به مردم خود قول داده است که بعضی اصلاحات را انجام بدهد. برای اجرای این تغیرات، نهاد های سیاسی و یا هم قرارداد های بین المللی نمیتوانند سد راه او شوند، چون که مردم چیز دیگری میخواهند.

قرارداد های بین المللی هم انواع و اقسام دارند و آقای امیر احمدی میگوید که بعضی از این قراردادها ملی هستند ولی بعضی از آنان، میتوانند مانند یک قرارداد خصوصی تعبیر شوند. بطور مثال، قرارداد اخیر میان ایران و ایالات متحده میتواند یک نوع قرارداد خصوصی میان اوباما و چند تن دیگر تلقی شود. در این صورت، با اتکا به آرای مردم، ترامپ میتواند این نوع قرارداد ها را فسخ کند.

از سوی دیگر، ترامپ هیچ اعتمادی به سازمان ملل و یا به «ناتو» ندارد. و نمیخواهد دست و پای او توسط این نهاد ها بسته شوند. نهاد های داخلی، مانند مجلس و سنا، برای او مهم هستند. ولی این نهاد ها یا در دست جمهوری خواهان است و یا هم ضربه خورده اند و تضعیف شده اند.

از سوی دیگر، ترامپ آنچنانی که به نظر میامد، یاغی نیست. او تلاش خواهد کرد با نهاد های داخلی کنار بیاید مگر اینکه این نهاد ها در برابر خواست های مردم قرار بگیرند، که در آن صورت ترمپ در برابر آنان مقاومت خواهد کرد.

گفتگو با هوشنگ امیر احمدی، استاد علوم سیاسی در ایالات متحده

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید