ایران

نمایندگان ایران و ۵+۱ پنجشنبه در نیویورک دیدار می‌کنند

با ورود حسن روحانی و تیم وزارت خارجه جمهوری اسلامی به نیویورک، اعلام شد که اولین دور مذاکرات هیئت سیاسی ایران وغرب پیرامون برنامه اتمی این کشور روز پنجشنبه، 26 سپتامبر درحاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل انجام خواهد شد. 

تبلیغ بازرگانی

خانم کاترین آشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روزدوشنبه پس ازدیدار با محمد جواد ظریف درنیویورک به خبرنگاران گفته بود که وزیرخارجه جمهوری اسلامی روزپنجشنبه هفته جاری با همتایان خود از1+5، آمریکا، روسیه، چین، انگستان، فرانسه و آلمان دیداروگفت وگو های کوتاهی را انجام خواهد داد. وی گفته است که ریاست جلسه با وی، خانم آشتون، خواهد بود.

به گفته خانم آشتون دیداروی با ظریف موقعیت خوبی برای تبادل نظربوده است و بقیه مذاکرات درژنو انجام خواهد گرفت.
لازم به یاد آوری است که طبق توافق مقامات جدید دولت ایران و 1+5 یک اولین دورمذاکرات رسمی دو طرف درماه اکتبردرژنو انجام خواهد شد.

درهمین رابطه یک مقام وزارت امورخارجه آمریکا نیز اعلام داشت که درمذاکرات روز پنجشنبه است که می توان دریافت که تهران درباره حل مسائل مربوط به برنامه اتمی خود با غرب تا چه حد جدی است.

براساس گزارش ها جان کری وزیرامورخارجه ی آمریکا روزپنجشنبه درکنارهمتایان آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، روسی وچینی خود دردیداربا محمد جواد ظریف حضورخواهد یافت.

این اولین باراست که وزیر امورخارجه آمریکا درچنین مذاکراتی حضورمی یابد.

همزمان با امادگی وزارت امورخارجه ی آمریکا برای مذاکره مستقیم با نمایندگان حکومت ایران، شماری از سناتورهای آمریکا با ارسال نامه ای به باراک اوباما، رئیس جمهوری، به وی هشداردادند که به گفته آنان رژیم ملاها دوست نیست که به توان به آن اعتماد کرد.

به گزارش منابع خبری، سناتورها منندزو لیندزی گراهام درنامه خود به اوباما خواستار اتخاذ مواضعی قاطع علیه حکومت ایران شده وازرئیس جمهوری خواسته اند که به جای رفتاررژیم تهران به اقدامات عملی آن توجه کند.

این دو سناتوردرنامه خود نوشته اند گفت وگو ها با رژیم ایران نمی تواند تنها تاکتیکی برای وقت کشی باشد و ایران همزمان به غنی سازی اورانیوم ادامه دهد. به گفته آنان لغو هرگونه تحریم باید مشروط به توقف برنامه اتمی رژیم تهران باشد. آنان یاد آوری می کنند که متقابلاً ادامه یا گسترش فعالیت های هسته ای ایران تنها به گسترش تحریم ها ازطرف آمریکا ومتحدینش منجر خواهد شد.

دو سناتوردیگر، جان مک کین و چارلزشومر نیزدرنامه جداگانه ای به اوباما تصریح کرده اند که تا رفع نگرانی ها درمورد برنامه اتمی ایران، فشارها باید علیه رژیم تهران ادامه یابد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید