ایران/ اقتصاد

نهاد پژوهشی مجلس ایران آمارهای اقتصادی این کشور را بی‌اعتبار دانست

کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران، نظام و داده‌های آماری این کشور را غیرشفاف خواند و افزود که دلیل این امر، بازی سیاسی دولت‌ها با آمار و به ویژه آمارهای مربوط به رشد اقتصادی و اشتغال است که نهایتاً حکم پوست خربزه زیرِ پای حکمرانان ایران را دارد.

تبلیغ بازرگانی

کاظم جلالی تأکید کرده که عاجلترین اقدام در نظام آماری ایران، ارایۀ آمار شفاف و مستقل است و اینکه خود سازمان بازرسی ایران در گزارشی، آمارهای این کشور را غیرشفاف و تلویحاً غیرقابل استناد دانسته است.
او در ادامه افزوده است: برای نمونه، در حالی که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال جاری کشور را یک درصد اعلام کرده، بانک مرکزی این نرخ را 4.6 درصد دانسته و چنین اختلاف آماری نه قابل فهم است و نه پذیرفتنی.

کاظم جلالی در ادامه اظهار داشته، پیش از سال 1390 میانگین رشد اقتصادی ایران حدود 5 درصد بود که کمک چندانی به حل مسئلۀ بیکاری در این کشور نکرد. به گفتۀ رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دلیل این امر ترکیب خودِ رشد در اقتصاد ایران است که عمدتاً به درآمدهای نفتی متکی است و به همین خاطر از کیفیت لازم برای ایجاد شغل برخوردار نیست.

او گفته است که طی این سال‌ها هر یک درصد رشد اقتصادی در ایران کمتر از 30 هزار شغل ایجاد کرده و با ادامۀ این روند، نرخ بیکاری در ایران تا سال 1400 به 5 میلیون نفر خواهد رسید.

کاظم جلالی همچنین تصریح کرده که به دلیل وابستگی تشکیل سرمایه در ایران به درآمدهای نفتی، مقاومت اقتصادی ایران نیز ضعیف است و این راه را بر رشد اقتصادی کشور دشوار و ناهموار می سازد.

در پایان رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران، تلویحاً گفته است که مردم آمارهای رسمی را در خصوص مهمترین شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ رشد، نرخ تورم، نرخ بیکاری، باور نمی کنند زیرا واقعیتِ آنها را در زندگی روزمره‌شان لمس نمی کنند و همین شاید یکی از دلایل روی آوری آنان به رسان‌ های خارجی است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید