نوبل/پزشکی

نوبل پزشکی به کاشفان جی.پی.اس مغز انسان تعلق گرفت

زوج دانشمند نروژی به نام‌های "می- بریت" و "ادوارد موزر" و یک دانشمند بریتانیایی- آمریکایی  به نام"جان اوکیف"
زوج دانشمند نروژی به نام‌های "می- بریت" و "ادوارد موزر" و یک دانشمند بریتانیایی- آمریکایی به نام"جان اوکیف" Reuters

جوایز نوبل سال ۲٠١۴ با اعلام نام‌های برندگان جایزۀ پزشکی آغاز شد. یک زوج نروژی و یک پژوهشگر بریتانیایی-آمریکایی به خاطر تحقیقات خود در مورد عملکرد مغز انسان و شناسایی سلول‌هایی که مثل یک دستگاه راه‌یاب جی.پی.اس عمل می‌کنند، برندگان نوبل پزشکی شناخته شدند.

تبلیغ بازرگانی

 جایزۀ نوبل پزشکی یا فیزیولوژی بنا بر وصیت آلفرد نوبل باید به کسانی داده شود که در دنیای پزشکی یا بیولوژی خدمات مهمی به بشریت کرده و یا نوآوری‌های فنی انجام داده باشند.

مطابق مقررات کمیتۀ نوبل، جایزۀ پزشکی که تقریباً معادل ٨٨٠ هزار یورو است، می‌تواند حداکثر بین سه نفر قسمت شود. برندگان امسال نیز سه نفر هستند: یک بریتانیایی- آمریکایی به اسم جان اوکیف1 و یک زوج نروژی به نام‌های می- بریت2 و ادوارد موزر3.

کمیتۀ جوایز این سه محقق را به دلیل پژوهش‌ها و یافته‌هایشان در مورد مغز برگزیده است. آنها کار تحقیقی خود را بر سلول‌هایی متمرکز کرده ‌اند که نوعی سیستم مکان‌یابی را در مغز تشکیل می‌دهد.
مجموع این سلول‌ها، مثل یک دستگاه جی.پی.اس4، به انسان کمک می‌کند تا موقعیت خود را در بعد مکان تشخیص دهد.
شناخت عملکرد این یاخته‌ها اجازه می‌دهد تا پاسخ‌هایی برای پرسش‌های زیر بیابیم:

-چگونه می‌فهمیم که کجا هستیم؟
-برای رفتن از جایی به جای دیگر، راه را چگونه پیدا می‌کنیم؟"  
-چگونه اطلاعات استفاده‌شده را ذخیره (ضبط) می‌کنیم تا بار دیگر از همان مسیر تجربه‌شده برویم؟

جان اوکیف نخستین عناصر این جی.پی.اس مغزی را در سال ١٩٧١ کشف کرد. بیش از سی سال بعد - در سال ۲٠٠۵- زوج پژوهشگر نروژی توانستند یک قسمت بسیار مهم و کلیدی این ساز و کار پیچیدۀ مغزی را بیابند: آنان برخی سلول‌های عصبی را کشف و شناسایی کردند که به وجود آورندۀ دستگاه مختصات هستند. (قابل مقایسه با سه محور مختصات x,y,z).
جان اوکیف در رشتۀ عصب‌شناسی5 در لندن تدریس می‌کند و ٧۵ سال دارد.نصف ارزش جایزه به او تعلق می‌گیرد.
نیمۀ دیگر جایزه میان خانم می- بریت (متولد ١٩۶٣) و شوهرش، آقای ادوارد موزر (متولد ١٩۶۲) تقسیم می‌شود. هر دو نفر تحصیلات خود را در حوزۀ روانشناسی و سپس عصب‌شناسی انجام داده و در دانشگاه‌های نروژ فعالیت می‌کنند.

در تاریخ جوایز نوبل، این پنجمین بار است که یک زوج، به خاطر فعالیت مشترک علمی برنده می‌شوند. نخستین آنها، پیر و ماری کوری بودند که در سال ١٩٠٣ نوبل فیزیک را بنده شدند.

از سال ١٩٠١ بیش از نود جایزۀ نوبل پزشکی به شهروندان آمریکایی تعلق گرفته است. رتبۀ دوم از آن بریتانیایی‌ها است که ۲٨ بار این جایزه را برنده شده‌اند.

تا سال ١٩٣٣ حتی یک نوبل پزشکی به آمریکا تعلق نگرفته بود. قدرت گرفتن حزب نازی در آلمان و سپس آغاز جنگ جهانی دوم، از عوامل مهمی است که باعث مهاجرت دانشمندان وهنرمندان و متفکران اروپایی به آمریکا شد. این موج مهاجرت، دنیای علم و اندیشه و فرهنگ را در آمریکا عمیقاً دگرگون کرد.

 
1-John O’Keefe
2-May-Britt
3-Edvard Moser
4-G.P.S. :Global Positioning System
5-Neuroscience

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید