افغانستان

نود ودومین سالروز استقلال افغانستان

PEJHWOK

امروز مصادف با نود و دومین سالروز استقلال افغانستان از تسلط بریتانیا می باشد.به منظور تجلیل از این روز تاریخی، مراسمی با شرکت حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در محوطه وزارت دفاع بر گزار گردید.سالروز استقلال افغانستان با حمله مهاجمان انتحاری به ساختمان شورای فرهنگی بریتانیا که بامداد امروز صورت پذیرفت، همراه بود. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته اند.

تبلیغ بازرگانی

امروز مصادف با نود و دومین سالروز استقلال افغانستان از تسلط بریتانیا می باشد.به منظور تجلیل از این روز تاریخی، مراسمی با شرکت حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان، شماری از اعضای کابینه دولت، نمایندگان پارلمان، سفرا و وابستگان نظامی کشورهای خارجی در محوطه وزارت دفاع بر گزار گردید.
سالروز استقلال افغانستان با حمله مهاجمان انتحاری به ساختمان شورای فرهنگی بریتانیا که بامداد امروز صورت پذیرفت، همراه بود. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته اند.

در باره این روز تاریخی و حمله امروز طالبان به مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل گفتگویی انجام داده ایم با نیک محمد کابلی روزنامه نگار و تحلیل گر مسائل سیاسی افغانستان.

گفتگو با نیک محمد کابلی

نیک محمد کابلی می گوید که بر خلاف گذشته، جشن سالروز استقلال به دلایل امنیتی به صورت محدود در افغانستان بر گزار میشود.در گذشته ها، زمانی که امنیت بر افغانستان حاکم بود، همه مردم افغانستان سالروز استقلال را به مدت یک هفته جشن می گرفتند یاد این جشن ها بهترین خاطره ها را در بین میان سالان و پیران افغانی از آن دوره تشکیل می دهد.
نیک محمد کابلی تهاجم انتحاری امروز طالبان به مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل را مانند حملات گذشته آنان نوعی قدرت نمایی دانسته و اظهار میدارد که این تهاجم به غیر از جهات تبلیغاتی آن که میخواهد این پیام را برساند که طالبان می توانند امنیت شهر کابل را به چالش بکشند، هیچ پیام دیگری را در خود نهفته ندارد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید