نوروز / افغانستان

نوروز، بهار و ظاهر هویدا

در نوروز، در کابل و افغانستان، یکی از صدا های که طنین می افگند و بهار را خوش آمد میگفت،  صدای ظاهر هویدا بود، که چندی قبل دنیای فانی را ترک گفت.

تبلیغ بازرگانی

به یاد ظاهر هویدا، آواز خوان فقید کابل، امروز نوروز را تجلیل میکنیم و در گفتگویی با ظاهر دیوانچگی، از حضور بهار در ترانه هایش یاد آوری میکنیم.

بعد از شرح کوچکی در مورد خود نوروز و اینکه اگرچه بهار و احساس بهاران یک امر طبیعی است، ولی روز نوروز، جوانب عقیدتی هم دارد، و به دلایل خاصی در این اوخر ما شاید شگوفایی نوروز استیم. آقای دیوانچگی، بعد شرح روزیکه ظاهر هویدا را به خاک سپردند، و روز آفتابی و بهاریی بود، اضافه میکند که در سروده های او دو نفطۀ عطف وجود دارد. یکی پیکار جویی و تعهد، و دیگر، بهار ، زندگی و طبیعت.

گفتگو با ظاهر دیوانچگی در مورد نوروز و ظاهر هویدا

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید