ایران

نوروز متفاوت خانواده های زندانیان اوین

لحظۀ تحویل سال هشتاد و نه برای برخی از خانواده های ایرانی متفاوت است. خانواده هایی که برای آزادی فرزند، همسر، برادر، پدر، مادر و ... خود هر روز در مقابل زندان اوین تجمع می کنند و منتظر باز شدن درب این زندان به امید دیدار زندانی رها شدۀ خود هستند.

تبلیغ بازرگانی

در روزهای گذشته ادامۀ تجمع های خانواده ها در هفته های اخیر در مقابل این زندان باعث شد که برخی از دستگیر شدگان در تظاهرات اخیر آزاد شوند. این روند آزادی با قول هایی که از سوی سران قوۀ قضاییه داده شده بود ادامه یافت و طی چند روز گذشته محسن میردامادی، بهمن احمدی امویی، سعید لیلاز، سعید شریعتی، شهاب طباطبایی، مصطفی تاجزاده، بهزاد نبوی با قرار وثیقه های چند صد میلیونی به مرخصی های کوتاه مدت آمده و اجازه یافتند نوروز هشتاد و نه را در کنار خانواده های خود بگذرانند.

البته خانواده های بسیاری همچنان چشم انتظار آزادی فرزندان و همسران خود هستند. در این میان می توان از مادر شیوا نظر آهاری یاد کرد که از ناامیدی خود برای نشستن در کنار دختر خود در هنگام تحویل سال نو در خانه اشان می گوید و حتی به ترس از اینکه امروز نیز به مقابل اوین برود، اشاره دارد.

امین احمدیان، همسر خانم بهاره هدایت، رئیس کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت هم از این ناامیدی سخن می گوید. وی در مراجعات خود برای "دریافت خبر خوشی" از پروندۀ وی نتوانسته است پاسخی بگیرد. به گفتۀ امین احمدیان، بهاره هدایت سال گذشته در تجمع خانواده های زندانیان در مقابل زندان اوین دستگیر و مجبور شده بود سال نو را در زندان بگذراند. امین احمدیان می گوید که لحظۀ تحویل سال را در مقابل زندان اوین و در میان خانواده های زندانیان خواهد گذراند.

گفتگو با امین احمدیان، همسر بهاره هدایت
ویدا سامعی

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید