افغانستان/ فرهنگی

نوروز و مراسم نوروزی در افغانستان

نصیر مهرین، تاریخ نگار افغان در آلمان.
نصیر مهرین، تاریخ نگار افغان در آلمان. DW

در افغانستان مراسم رسمی جشن نوروز در روز اول حمل/ فروردین در مزار شریف و کابل برگزار می گردد. این مراسم رسمی سرآغاز میله معروف گل سرخ و گل ارغوان است که مدت چهل روز ادامه می باید. در جریان این چهل روز، مردم و مخصوصا خانواده ها، آخر هفته یا روزهای جمعه که رخصتی / تعطیل است به دشت ها و تپه ها به دیدن گل سرخ و یا گل ارغوان می روند.

تبلیغ بازرگانی

نصیر مهرین، تاریخ نگار افغان در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه می گوید اسناد مربوط به ادبیات اسطوره ای از نوع شاهنامه فردوسی و یا مدارک مربوط به زبان و آوا شناسی نشان میدهند که قدامت و پیشینه نوروز در افغانستان امروز به  قدامت این جشن باستانی در سرزمین های ماوراءالنهر، سیستان، بلخ و خراسان یا ایران بزرگ بر می گردد.

بر اساس همین اسناد، آئین نوروز، چندین هزار سال پیش در دوره زرتشت و احترامی که او به طبیعت و زیبایی آن داشت، بنا نهاده شد. اسناد تاریخی و از جمله در اشعار شاعران بزرگ زبان فارسی نشان میدهند که نوروز یا روز اول بهار، جزئی از فرهنگ مردم آن روز گار بوده و آن را بعنوان مظهری از آرزومندی های خود میدانسته اند.

نصیر مهرین در ادامه به این موضوع هم اشاره می کند که در سالهای اخیر ناهنجاری های ناشی از ادامه جنگ در افغانستان، باعث نزول سطح فرهنگی، معیارها و ارزشها در جامعه شده و کم کم اندیشه های مبتنی بر خرافات در حال شکل گرفتن هستند که نوروز را محکوم می کنند. در حالیکه به گفته او، همه سلاطین، شاهان و شاعران این سرزمین هم مسلمان بودند و هم به این ارزشهای فرهنگی احترام می گذاشتند....

گفتگوی کامل با نصیر مهرین را در فایل صوتی با لا گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید